Boodschappenactie groot succes

Dinsdagochtend heeft de voedselbank nog 60 boodschappenpakketten op kunnen halen bij de Coop supermarkt. In het totaal zijn er dus 100 dozen bij elkaar gespaard.

De diaconie/zwo groep van de Protestantse Gemeente Spijk/Losdorp en de voedselbank willen iedereen heel hartelijk bedanken voor het sparen van de zegels.

Ook willen we de heer Buist van de Coop Spijk hartelijk danken voor zijn spontane medewerking.

Marleen Kooistra

Dorpsagenda