Informatiecentrum ‘De Synagoge’

Vanaf 19 augustus tot en met 17 december is het informatiecentrum ‘De Synagoge’ elke woensdag- en donderdagmiddag open voor inwoners en andere belangstellenden. In ‘De
Synagoge’ verstrekt de gemeente informatie over ontwikkelingen die binnen de gemeente plaatsvinden.
Aanleiding voor het opzetten van het centrum zijn de Actieplannen Centrum en Dorpen & Wijken. Zowel in het centrum van Delfzijl als ook in de omringende dorpen en wijken vinden
de komende jaren investeringen plaats om de leefbaarheid van het gebied te verbeteren.
Het informatiecentrum is op beide dagen open vanaf 13.00 tot 17.00 uur.

Dorpsagenda