krijgt Spijk een benzinestation?

In de gemeenteberichten van vorige week, werd melding gemaakt van de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een benzinestation aan de E.G.D.weg. Een aantal dorpsgenoten is in de veronderstelling dat de locatie tegenover het noordelijke deel van de Lage Trijnweg is. Het stukje land waar nu al die reclameborden staan.
Dit was reden genoeg voor de redactie van spijk.net navraag te doen bij de Gemeente Delfzijl.

De aanvraag is nog verre van volledig en beperkt zich tot een ingediende schets. Volgens de gemeente moet nog het nodige overlegd worden, voordat de aanvraag in behandeling kan worden genomen. De plek waar het benzinestation moet komen, ligt op bedrijventerrein Tjariet. De exacte locatie bevindt zich ten zuiden van landbouwmechanisatiebedrijf Reijerse.

Piet-Jan Schalk