Verdubbeling N33?

De N33 wordt tussen Assen en Zuidbroek verbreed naar 2 x 2 rijstroken.
Tijdens het Prinsjesdag-debat heeft Ben Woldring, de bekende internetondernemer uit Usquert, voorgesteld ook het resterende deel van de N33, tot de Eemshaven, te verdubbelen. Hij wil dat ook ondernemers participeren in deze uitbreiding. Lambert Zwiers, directeur van de werkgeversorganisatie VNO – NCW, heeft de uitdaging aangenomen en gaat in het proces een voortrekkersrol spelen. Gedeputeerde Mark Bouman is ook enthousiast. Hij houdt wel een slag om de arm voor wat betreft het gedeelte Appingedam — Eemshaven. Hoe dan ook, het bedrijfsleven daar wordt ook aangespoord om mee te doen, dus de verdubbeling zal wel tot aan de Eemshaven plaatsvinden.
Met stijgende verbazing heb ik de afgelopen weken de berichtgeving over deze zaak gevolgd. Stelt u zich eens voor; Voor het traject Appingedam — Eemshaven moeten de bruggen over het Eemskanaal en het Damsterdiep twee keer zo breed worden. Er zijn in het traject in totaal zeven tunnels die verlengd moeten worden. Twee viaducten in Appingedam moeten verbreed worden met aanpassing van de af- en opritten. Een viaduct nabij Holwierde en één over het Tjariet zullen moeten worden verbreed. Bij vier gelijkvloerse kruisingen is het noodzakelijk viaducten te bouwen met op- en afritten. Naast verdubbeling van de rijstroken, een gigantische investering.
Nu is het zo dat ik vanuit mijn woonkamer zicht heb op de N33 die op ongeveer 300 meter afstand ligt. Het betreft het stuk provinciale weg tussen Spijk en de Eemshaven. Volgens mijn constatering is het helemaal niet druk op de N33. Ik vraag me dan ook sterk af of de spelers in deze kwestie wel op de hoogte zijn van de situatie en zich baseren op cijfers.
Afgelopen week heb ik mij via internet een handteller aangeschaft. Afwisselend met mijn vrouw hebben wij het etmaal van woensdag 5 oktober, alle verkeersbewegingen van motorvoertuigen richting Eemshaven geteld en gedocumenteerd. U vindt de resultaten hieronder.

00.00 uur – 01.00 uur 3 motorvoertuigen
01.00 uur – 02.00 uur 3 motorvoertuigen
02.00 uur – 03.00 uur 4 motorvoertuigen
03.00 uur – 04.00 uur 2 motorvoertuigen
04.00 uur – 05.00 uur 11 motorvoertuigen
05.00 uur – 06.00 uur 107 motorvoertuigen
06.00 uur – 07.00 uur 648 motorvoertuigen
07.00 uur – 08.00 uur 370 motorvoertuigen
08.00 uur – 09.00 uur 149 motorvoertuigen
09.00 uur – 10.00 uur 107 motorvoertuigen
10.00 uur – 11.00 uur 67 motorvoertuigen
11.00 uur – 12.00 uur 86 motorvoertuigen
12.00 uur – 13.00 uur 78 motorvoertuigen
13.00 uur – 14.00 uur 67 motorvoertuigen
14.00 uur – 15.00 uur 75 motorvoertuigen
15.00 uur – 16.00 uur 73 motorvoertuigen
16.00 uur – 17.00 uur 56 motorvoertuigen
17.00 uur – 18.00 uur 48 motorvoertuigen
18.00 uur – 19.00 uur 29 motorvoertuigen
19.00 uur – 20.00 uur 10 motorvoertuigen
20.00 uur – 21.00 uur 11 motorvoertuigen
21.00 uur – 22.00 uur 22 motorvoertuigen
22.00 uur – 23.00 uur 10 motorvoertuigen
23.00 uur – 24.00 uur 6 motorvoertuigen
Totaal 2042 motorvoertuigen

Tijdens dit reguliere etmaal van woensdag 5 oktober waren er dus 2042 verkeersbewegingen richting Eemshaven. Om e.e.a. in perspectief te plaatsen, de N207, in beide richtingen 1 rijstrook, van Alphen aan de Rijn naar de A4 (Den Haag – Amsterdam), kent 35.000 à 37.000 verkeersbewegingen per etmaal. Bron wegenwiki.

Tussen 6 en 8 uur is er dus een verhoogd verkeersaanbod op de N33. Dit leidt niet tot files of vertragingen. Zover wij kunnen nagaan gaat het hier in veel gevallen om medewerkers aan de bouw van de energiecentrales. Ook veel vrachtverkeer is hieraan gerelateerd. Deze verkeersstromen vervallen over een paar jaar grotendeels. Gezien deze cijfers lijkt mij verdubbeling van de N33 tot de Eemshaven volstrekt overbodig en een verkwisting van belastinggeld.
Diegenen die twijfelen aan onze waarnemingen, nodig ik uit om een etmaal bij ons in de woonkamer te verblijven. Wij zorgen voor een handteller en koffie.

Piet-Jan Schalk

4 thoughts on “Verdubbeling N33?

 • 7 oktober 2011 om 13:09
  Permalink

  inderdaad is er nu veel bouwverkeer,maar als er werkgelegenheid mee gebaad is laat dan aub de weg maar verdubbelen.brood op de plank is toch wat we allemaal willen

  • 8 oktober 2011 om 07:10
   Permalink

   Welke werkgelegenheid? Nadat de centrales klaar zijn werken er anderhalf man en een paardenkop! Straks moeten er ook nog stoplichten komen als de Ferry van borkum is aangekomen!! Elke minuut die de politiek hieraan besteedt is à waste of time.

 • 8 oktober 2011 om 18:12
  Permalink

  de eemshaven houd niet op met de centrales, als die verder willen groeien zal er ook toegang moeten zijn. Dus er is meer nodig dan anderhalfman en een paardenkop,verder in de toekomstkijken is van deze tijd.Al die aanpassingen aan de N33 is ook werkgelegenheid en dat kunnen we niet met anderhalfman en een paardenkop

 • 11 oktober 2011 om 17:25
  Permalink

  Ben het er mee eens dat de drukte op dit moment wel meevalt. Toch ben ik sterk voor een verbreding en wel om de volgen de redenen.
  1e) Als de Eemshaven zich wil blijven ontwikkelen zal goede verbinding met het achterland onontbeerlijk zijn.
  Aangezien het westen qua verkeersintensiteit alleen maar verder dichtslibt kan de de Eemshaven voor een betere doorvoer zorgdragen.
  2) Waarom moet er altijd worden gewacht met verbredingen als het allang te laat is. Fileleed voorkomen is beter dan genezen.
  3) Momenteel hoeft er maar iets te gebeuren op de N33 bijv. een ongeluk of wegwerkzaamheden of het zware verkeer mag zich door meerdere dorpskernen heen wroeten. Ook niet bepaald een vooruitzicht om vrolijk van te worden.

  Tot slot vind ik een telling die slechts een etmaal heeft plaatsgevonden eigenlijk niet maatgevend moet zijn voor een gedegen onderzoek. Zo merk alleen al dat er een groot verschil is met verkeersaanbod richting Borkumlijn. Een mooie weekend verhoogt de drukte naar de boot aanzienlijk. Als er in de spits dan ook nog werkverkeer bijkomt dan hoeft er maar iets fout te gaan en we hebben een gesloten A33 met al het sluipverkeer als gevolg.

  Veel verkeer van de Eemshaven zal bestemd zijn voor het achterland. Veel voordeel zal het verder voor de provincie niet opleveren. Dan maar een zo snel mogelijke doorstroming en zo weinig mogelijk overlast.

Reacties zijn gesloten.