Nacht Zonder Dak weekend

Vrijdagavond was de blote voeten tocht. Vanaf Patmos stapten 120 verschillende voeten, zonder sokken en schoenen in het spiekster treintje. Bij de kantine van de ijsbaan was de start van de tocht. De voeten hebben verschillende ondergronden gevoeld. Als afsluiting werden alle voeten schoongespoeld en stond er koffie thee fris en iets lekkers klaar. Het was een geslaagde avond.
Afgelopen zaterdag was de dag voor Nacht Zonder Dak. ’s Middags was er gelijk met Peerdespul een fair die druk bezocht is. De gehele opbrengst van de fair gaat naar het project van Tear die in Kenia straatkinderen helpt om een betere toekomt te creëren door hun een studie aan te bieden. Op de fair waren spulletjes te koop die door dorpelingen waren gemaakt. Er waren poffertjes, broodje hamburger, koffie thee te koop en de kinderen konden worden geschminkt en hun haren werden ingevlochten. Prijsjes voor het rad van avontuur waren geschonken door ondernemers & hobbyisten uit Spijk en Losdorp. Na de fair begon om 19 uur de Nacht Zonder Dak . Voor deze nacht hadden zich ruim 60 personen zich opgegeven. Maar door ziekte en andere omstandigheden waren er op de avond zelf iets minder. Des al niet te min waren er rond de 40 personen die meededen. Elders in het land, waar een NZD wordt georganiseerd, zijn het vooral de oudere jeugd die er aan meedoen. Hier in Spijk waren het basisschoolkinderen die voor 1 nacht hun warme bed achterlieten om op een stuk karton en in een doos te gaan slapen. Hoe bijzonder is dat! Via een route, die ze moesten puzzelen uit vuilnis, konden ze naar een punt in Spijk waar materiaal lag om een hut van te bouwen. Toen alle groep terug waren was Tear aanwezig om uitleg te geven waar hun geld naar toe gaat. Vol aandacht werd er naar deze uitleg geluisterd. Hierna werd er vol enthousiasme het kamp opgebouwd. Om de nacht met een volle buik in te gaan werden er broodjes hamburger uitgedeeld en chips en drinken. Hierna werd het stiller op het kerk terrein. De volgende ochtend was er een ontbijt en een Thomasviering in de kerk. Ook hier waren alle kinderen aanwezig.
De kinderen hebben door 1 nacht buiten op het gras op een stuk plastic en karton en in een doos geslapen een groot bedrag bij elkaar geslapen. Hierbij komt nog de fair en alle andere giften. Hoeveel geld er precies is op gehaald is op dit moment nog niet bekend, want er komt nog steeds geld binnen. Maar wat we al wel weten is, dat het een bedrag met 3 nullen is.

Spiekster en Losdorpster jeugd en inwoners ;
Dank voor : de voorbereiding, het maken van verkoopspulletjes, het sponsoren van de kinderen, besteding op de fair,het meehelpen op de fair, uw gift in de giftentrommel, het doneren van statiegeldbonnetjes,het slapen op en in karton, uw medewerking en aanwezigheid tijdens de Thomasviering,het opruimen van het kartonnen kamp, uw steun en enthousiasme.

Foto’s zijn binnenkort te zien op de site van PKN Spijk-Losdorp
Jeugdraad en startweekend commissie PKN gemeente Spijk-Losdorp

Dorpsagenda