Edward Stulp verkozen tot voorzitter

Gelezen op de site van vv. Poolster

Op donderdagavond 13 maart is de Bijzondere Algemene Ledenvergadering gehouden.
Om 20.30 uur werd de vergadering aangevangen. Voorzitter Ria van Kooten hanteerde voor de laatste keer de hamer. Na de opening, de ingekomen stukken en de mededelingen was het tijd om de bestuursverkiezing aan te vangen. Echter, indien een te laag percentage van de leden aanwezig is dient de vergadering voor 30 minuten geschorst te worden. Dit was het geval waardoor de aanwezigen eerst even een kop koffie konden nuttigen. Om 21.00 uur werd de vergadering hervat en konden de 40 aanwezigen hun stem uitbrengen. De vergadering ging in grote meerderheid akkoord met het voorstel van het bestuur waarmee Edward Stulp gekozen werd tot de nieuwe voorzitter van voetbalvereniging Poolster.
Na deze plichtpleging bestond de mogelijkheid om vragen te stellen tijdens de rondvraag. De aanwezigen maakten hier geen gebruik van waarna de aftredende voorzitter kwam tot het laatste punt van de Bijzondere Algemene Ledenvergadering. Voordat de vergadering werd gesloten maakte Ria van de gelegenheid gebruik om dank te zeggen aan de overige bestuursleden waarmee ze jarenlang zeer prettig heeft mogen samenwerken en aan de leden van de vereniging voor het vertrouwen dat ze heeft genoten. Penningmeester Alje Boer overhandigde hierna aan de eerste vrouwelijke voorzitter uit de geschiedenis van de voetbalvereniging als dank een bos bloemen en werd de vergadering gesloten.
We bedanken uiteraard Ria van Kooten voor haar inzet en inbreng, niet alleen in haar laatste rol als voorzitter, maar ook zeker in de periode daarvoor als lid van het bestuur.
We wensen Edward veel succes maar ook plezier toe als voorzitter van Poolster !

Dorpsagenda