Steunstee

Tijdens de afgelopen raadsvergadering op Donderdag 13 maart 2014 diende Lijst Stulp een motie in m.b.t. de subsidiëring van de Steunstees in Spijk en Woldendorp. Simpel gezegd kwam het er op neer om 2 x 1.250,– euro jaarlijks ter beschikking te stellen voor de beide steunstees.
Zoals bekent zal zijn worden deze subsidies gebruikt voor de activiteiten van eerder genoemde steunstees. Omdat de gemeente besloten heeft om te bezuinigen worden deze subsidies afgeschaft. Steunstee Spijk ontvangt dit jaar nog tot 1 juli 2014 500,– euro.
En dan is het afgelopen.
Met verbazing en groot ongenoegen zag de fractie van Lijst Stulp dat CDA, CU, D66 en PvdA tegen deze motie waren. Alleen fractie 2014 en Lijst Stulp waren er voor.

Het landelijk beleid is er op gericht om ouderen langer thuis te laten wonen. Een “steunstee” kan daar ook een actieve bijdrage aan leveren door middel van activiteiten te organiseren. Maar de meerderheid in de gemeente Delfzijl heeft daar geen EURO voor over. In het Grunnegs is daar voor een gezegde :
“Poesten en meel in mond holden”

Koert Stulp