DAGEN STICHTING DORPSBELANGEN SPIJK GETELD?


Er zijn nogal wat veranderingen op til, die grote gevolgen voor Spijk zullen hebben. Zoveel werd wel duidelijk tijdens het collegerondje van afgelopen dinsdag in Pro Rege.
Uit het verhaal van wethouder Thea van der Veen kwam heel duidelijk naar voren, dat veel taken van de Rijksoverheid doorgeschoven worden naar de gemeentelijke overheden. (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, Jeugdzorg en de Wet Werken Naar Vermogen.)

Op de vraag of dat betekent, dat gemeentelijke taken en eventueel bevoegdheden naar de dorpen worden doorgeschoven, antwoordde zij bevestigend. Een aantal gemeentelijke taken zullen vervangen moeten worden door goed nabuurschap en mantelzorg. Minstens zo belangrijk is dat de dorpen een grote rol gaan spelen op beleidsadviserend of bepalend niveau op het gebied van schoolvoorzieningen, huisvesting, sportvoorzieningen, kerkelijke gebouwen, etc.

Op de vraag welke legitieme organisatiestructuur daarvoor in Spijk is, er is immers geen gekozen orgaan, meende de wethouder dat daar nog naar gekeken moest worden.

Ik zal hier een voorstel doen voor een eenvoudige oplossing.
Het college had het voortdurend over de transitie (structurele verandering) van de gemeentelijke taken.
Mijns inziens moet de Stichting Dorpsbelangen Spijk de transitie ondergaan naar de Vereniging Dorpsbelangen Spijk.
In tegenstelling tot een stichting, waarbij wettelijk leden verboden zijn, heeft een vereniging leden, die het verenigingsbestuur aansturen. De Algemene Ledenvergadering bepaalt uiteindelijk het beleid.
Op deze manier heeft Spijk een vertegenwoordigend orgaan, dat antwoord kan geven op de belangrijke vraagstukken die op ons dorp afkomen.

5 gedachten over “DAGEN STICHTING DORPSBELANGEN SPIJK GETELD?

 • 13 juni 2013 om 16:00
  Permalink

  Ik denk niet dat deze oplossing soelaas biedt, omdat jouw voorstel het niet over een (democratisch) gekozen orgaan heeft, nog even los van het feit dat een ieder dan lid zou moeten worden van deze vereniging om inbreng te hebben…

  • 13 juni 2013 om 16:01
   Permalink

   Een toevoeging: ik hoef ook geen lid te worden van een politieke partij om stemrecht te hebben…

  • 13 juni 2013 om 19:30
   Permalink

   Wat is in jouw optiek dan wel een vertegenwoordigend orgaan in spijk Onne?

   • 14 juni 2013 om 09:09
    Permalink

    Dat is een vraag die mij best wel bezig houdt, en waar ik zo snel geen antwoord op heb. Het is wel zeer interessant om daar over na te denken: mogelijkheden legio, maar welke….
    Het hangt er ook vanaf in hoeverre bevoegdheden naar dorpen doorgeschoven worden. Een vanuit de overheid verplichtend karakter van “nabuurschap en mantelzorg” komt op mij over als een cynische bezuiniging.
    Als er geen beslissingsbevoegdheid is voor een eventueel te kiezen dorpsorgaan, is het hele verhaal een wassen neus.
    Wordt ongetwijfeld vervolgd….

 • 13 juni 2013 om 19:51
  Permalink

  Zover ik weet is er geen wettelijke basis voor een vierde bestuurslaag. In Rotterdam is een discussie gaande met betrekking tot nieuwe invulling van de deelgemeenten, die natuurlijk wel beslissingsbevoegdheid hebben. Of iets dergelijks ook op dorpsniveau kan, weet ik niet. Vandaar mijn voorstel om voor e.e.a de vereninigingsvorm te kiezen.
  Piet-Jan Schalk

Reacties zijn gesloten.

Dorpsagenda