Een bericht namens bestuur en leden van de Chr. Muziekvereniging C.B.S.

Een woord van dank aan onze trouwe fanfaremuziek liefhebbers/donateurs en ook nieuwe bezoekers die aanwezig waren bij ons Bevrijdingsconcert afgelopen 5 mei.Aan de reacties die we hebben gekregen begrijpen wij jullie ervan hebben genoten. Ook wij hebben genoten van het concert, jullie aanwezigheid en alle enthousiaste reacties. We hopen dat we in de toekomst mooie concerten voor jullie kunnen blijven organiseren.
De opbrengst van de giftentrommen na afloop van het concert was 255,85euro. Hartelijk dank hiervoor. Dit mooie bedrag hebben wij geschonken aan Stichting hulp Tjernobyl kinderen Delfzijl.

Een excuses willen we maken voor het feit dat we op 14 mei, 9 dagen na ons concert, onze Bloemenactie hebben afgeblazen. We zijn altijd erg dankbaar voor alle opbrengsten van de acties, de jaarlijkse donateursgelden die we mogen ontvangen en soms giften, maar deze Bloemenactie vonden we te snel volgen op ons concert.

Zo staan we 25 mei a.s. weer op de jaarmarkt in Spijk en komen we tijdens een rondgang van de Muziekvereniging op maandagavond 27 en dinsdagavond 28 mei a.s. collecteren voor de Anjeractie van het Prins Bernhard Cultuurfonds in Spijk en Bierum. Een deel van deze opbrengst is voor de muziekvereniging.

Zoals velen van jullie misschien al weten viert C.B.S. dit jaar het 40-jarig jubileum. Op 16 november zal hiervoor een reünie en een jubileumconcert georganiseerd worden. Bent u of ben jij lid geweest van C.B.S. en wil je deze dag graag meemaken neem dan contact op via:
info@muziekverenigingcbs.nl of bel Mieke Sikkema-06 27354820/ Coby de Jager-06 40968774.

Een hartelijke muzikale groet van alle leden van C.B.S.

Mieke Sikkema

Dorpsagenda