Sint ook op bezoek bij Fiepko

Ook dit jaar kwam Sinterklaas met zijn twee Pieten een bezoek brengen aan de kinderen van de Fiepko Coolman school. Vol spanning stonden we rond 9.00 uur buiten te wachten. ,, Hij zal toch wel komen?” Gelukkig was hij ons niet vergeten. De Sint arriveerde onder luid gezang van alle kinderen.

Hij heeft alle groepen een bezoek gebracht. De Sint vond het erg leuk dat de kinderen liedjes voor hem hebben gezongen, dansjes, kunstjes etc. De kinderen kregen na afloop allemaal een cadeautje van de Sint en zijn Pieten.

Janine Visscher

Dorpsagenda