MFC

Algemeen
Met ingang van 1 januari 2017 heeft de stichting MFC de exploitatie van het kerkelijk gebouw en verenigingsgebouw Pro Rege overgenomen. De aankoop van deze gebouwen door de stichting zal op termijn plaatsvinden. Verbouwingsplannen zijn in voorbereiding. Het centrum is voor alle doeleinden geschikt. Een aantal zalen met verschillende grootte zijn beschikbaar. Ook het voormalig kerkgebouw is te gebruiken. Voor zaalhuur worden billijke prijzen gehanteerd.

Het bestuur met taakverdeling
Henk Sikkema: voorzitter, contactpersoon beheer en onderhoud gebouw en woning, vrijwilligers coördinator
Klaas Kooistra: secretaris, algemeen aanspreekpunt stichting, acquisitieactiviteiten, lid projectgroep realisatie MFC fondsverwerving.
Johnny Sikkema: penningmeester, boekhouding, betalingen, facturering, begroting, managementrapportages.
Koert Stulp: beleidsadviseur, rapportage financiën, aanspreekpunt aankoop gebouw, pensioenfonds en belastingdienst.
Thomas Pastoor: beleids- en communicatieadviseur, externe contacten, aanspreekpunt aankoop gebouw, website spijk.net en redacteur nieuwsbrief.
Piet Wiersema: aanspreekpunt beheer en onderhoud, acquisitie activiteiten.
Jan den Boer: lid projectgroep realisatie MFC, opsteller exploitatiebegroting.
Henk Stinissen: acquisitie activiteiten, tarief structuur, externe contacten, exploitatiebegroting, notulist vergaderingen.

Voor een prijsopgave/vraag kunt u ons eigen MFC-contactformulier gebruiken. Dit formulier bevindt zich links in het menu naast dit bericht. Ook de agenda van het MFC bevindt zich aan de linkerkant.