Werkzaamheden Hoofdweg Noord update

Met deze brief informeren wij u over de voortgang van de voorgenomen werkzaamheden aan de duikerbrug en de kruising ter hoogte van Hoofdweg Noord nummer 25 te Spijk.

Vertraging
Op de locatie van de werkzaamheden is de ondergrond minder sterk dan verwacht. Hierdoor is het ontwerp van de brug ingewikkelder dan verwacht. Wij begrijpen dat dit voor u geen fijne boodschap is. Een positieve mededeling is dat we bijna klaar zijn om te beginnen aan de werkzaamheden.

Planning
Onze huidige planning van de werkzaamheden is als volgt:
– De opdracht voor de werkzaamheden aan de aannemer geven voor de kerst van 2023;
– Voorbereidende werkzaamheden van aannemer in januari 2024;
– Start uitvoering afhankelijk van de op te stellen planning van de aannemer.

Zodra de aannemer een definitieve planning bij ons bekend maakt brengen wij u op de hoogte.

Overlast beperken
De kruising ter hoogte van Hoofdweg Noord (nr. 25) blijft zoveel mogelijk open. Dit doen we zodat weggebruikers, bewoners en ondernemers zo weinig mogelijk overlast ervaren.

De Hoofdweg Noord zelf wordt gestremd zodra de werkzaamheden beginnen. Het is altijd mogelijk om uw woning te voet te bereiken, ook wanneer de werkzaamheden bezig zijn.

Vragen?
Heeft u vragen? Neem dan contact op via john.caspers@eemdelta.nl

Wij hopen u voldoende op de hoogte te hebben gebracht.

Met vriendelijke groet,

John Caspers
Civieltechnisch projectleider
Gemeente Eemsdelta

 

 

 

Dorpsagenda