Gezamenlijke Pinksterdienst

Ook dit jaar vieren we weer samen het Pinksterfeest op zondag 28 mei. We doen dat samen als Protestantse kerken van Bierum-Holwierde-Krewerd, Loppersum-Maarland, ’t Zandt-Godlinze en Spijk-Losdorp.

Het thema van de dienst is “Samen aan Tafel”. Voorgangers zijn ds. G. Knol en ds. A. van den Bor. Muzikale medewerking wordt verleend door het clustercombo. Er is kinderoppas en kindernevendienst aanwezig. Na de dienst is er koffie drinken.

U/jij bent van harte uitgenodigd om deze dienst met ons mee te vieren op zondag 28 mei om 10.00 uur in de Vredekerk in Loppersum, Burg. v.d. Munnikstraat 16.

Henny Maarsingh

*De Pinksterdienst in Loppersum is een gezamenlijke dienst van de Protestantse kerken uit Bierum-Holwierde-Krewerd, ‘t Zandt-Godlinze, Loppersum-Maarland en Spijk-Losdorp. Deze zondag is er geen dienst in de kerk in Spijk-Losdorp.

 

 

Dorpsagenda