Update woningen Hoge Akkers

Positief woningnieuws woningcorporatie Acantus
Uit de dorpsvisie “Kiek op Spiek” is in 2018/ 2019 duidelijk naar voren gekomen dat er nieuwe woningen moeten worden gebouwd in Spijk. Er is onder andere een grote behoefte aan woningen voor starters en levensloopbestendige woningen voor de senioren. st Dorpsbelangen Spijk en de werkgroep “Wonen” hebben er bij de betrokken wethouders, de gemeenteraad van (destijds) de gemeente Delfzijl en bij woningcorporatie Acantus meerdere malen op aangedrongen haast te maken met de vervanging van de 12 woningen aan de Hoge Akkers. Dit mede n.a.v. de al jaren lopende klachten van de huidige bewoners. Met de betrokken wethouders en beleidsambtenaren is zelfs op locatie per fiets nog een schouw gedaan, waar door hen werd beaamd dat er nodig iets aan gedaan moest worden. Ook vanuit st Dorpsbelangen Spijk is er met Acantus en de gemeente Eemsdelta meerdere malen overleg geweest om de sloop en nieuwbouw te versnellen. Gelukkig heeft de nieuwe woonvisie van de gemeente Eemsdelta ook bijgedragen aan een positieve impuls.

Woningcorporatie Acantus laat nu weten, in de door hen bijgevoegde bijlage, dat de woningen van Acantus aan de Hoge Akkers voor de zomervakantie zullen worden gesloopt. En nog mooier dat de verwachting er is, dat de 12 nieuwe woningen naar verwachting halverwege 2024 zullen worden opgeleverd.
Nu de woningen aan “de Kamp nog”.

met vriendelijke groet,
mede namens de werkgroep Wonen,
Nanco Nanninga

Tekstgedeelte uit Acantus Nieuwsbrief:
Het is alweer april 2023! Tijd om u met deze nieuwsbrief weer even ‘bij te praten’ over de stand van zaken rondom de Hoge Akkers in Spijk. Inmiddels zijn alle woningen leeg, alleen nr. 4 blijft bewoond totdat de nieuwbouw klaar is. Dat betekent dat we daarmee een stapje verder zijn in het proces. De sloopaanvraag is bij de gemeente in behandeling en er is een asbestinventarisatie gedaan. In week 20 staat het afkoppelen van de nutsvoorzieningen gepland. Voor de bouwvak wordt gestart met de sloop. Na de bouwvak (week 35) worden de nutsvoorzieningen zoals (water, electra, gas, TV en telefoon) leidingen en kabels verlegd. Dat is nodig om ze straks te laten aansluiten op de nieuw te bouwen woningen. Daarna start de aannemer Plegt- Vos met de bouw van de woningen. Zoals het nu lijkt in het najaar. We hopen in de zomer van 2024 de nieuwe woningen op te leveren. Als bekend is wanneer de sloop precies start, willen we hier graag samen met u aandacht aan besteden. U krijgt hier dan bericht over van ons. Uiteraard houden we u op de hoogte van de voortgang.

klik hieronder voor de hele nieuwsbrief:

*foto van de Hoge Akkers: Linda Scheltens

Dorpsagenda