Bewegen in de beweegtuin

Heren Dorpsgenoten,

Afgelopen 3 weken hebben een aantal heren onder leiding van Chantal ten Hove van Huis voor de Sport op de maandagmorgen gezellig met elkaar in de beweegtuin de spieren losgemaakt en de conditie verbeterd. De herengroep gaat nu zelfstandig iedere maandagmorgen van 10.00 uur tot 11.00 uur de conditie verbeteren en samen gezellig bezig zijn met de toestellen die ieder kan gebruiken naar zijn mogelijkheden. Wij zouden graag zien dat er nog een aantal heren aansluiten bij de groep.

Kom eens langs en maak op je eigen niveau gebruik van de toestellen.

De activiteitencommissie Beweegtuin Spijk
Tonny Meijer

Dorpsagenda