Nieuwsbrief oktober 2021 Huisartspraktijk J. Cijsouw

Herfstvakantie
Van 18 t/m 22 oktober is de praktijk gesloten. Voor dringende zaken kunt u tussen 8.00 en 17.00 uur dokter Addink bellen. Telefoon: 0596-581285. Tussen 17.00 en 8.00 uur en in het weekend belt u de doktersdienst

Afhaaltijden medicijnen
In principe kunt u de hele dag uw medicijnen halen, maar houd wel rekening met onze pauze-/ werkoverlegtijden. Op dinsdag en vrijdag krijgen we de levering van de groothandel, dus dan is het beter om ‘s middags te komen.

Griepvaccinatie op 18 november
Op donderdag 18 november worden de griepvaccinaties gegeven. U krijgt een uitnodigingsbrief. Dit jaar komen ook de volgende groepen in aanmerking voor de vaccinatie: mensen met overgewicht en een BMI groter dan 40, zwangere vrouwen en mensen die corona gehad hebben met luchtwegschade. Waarschijnlijk gebruiken we de Fiepko Coolmanschool weer als priklocatie, maar daar krijgt u bericht over.

Telefonisch spreekuur praktijkondersteuners
Vanaf de zomer hebben Alie (dinsdag en vrijdag) en Liesbeth (maandag en donderdag) een telefonisch spreekuur van 13.30 tot 14.00 uur. Als u vragen aan hen heeft, kunt u rond deze tijd bellen.

Afspraken praktijkondersteuners
Het komt de laatste tijd nogal eens voor dat mensen niet verschijnen op hun afspraak of deze heel laat afzeggen. Als u niet kunt komen, wilt u dan ruim op tijd de afspraak afzeggen, zodat we iemand anders in kunnen plannen? Het liefst telefonisch.
Het e-mailadres van Alie is: doktersassistentespijk@ezorg.nl en van Liesbeth: pohsspijk@ezorg.nl

Apotheek
Wanneer u medicijnen bij ons brengt voor vernietiging, wilt u ze dan zonder doosjes inleveren? Het kost ons veel tijd om alle medicijnen uit de doosjes te halen.

Huisartspraktijk J. Cijsouw
Hoofdweg Zuid 9
9909 BA Spijk
telefoon: 0596-59 12 02
e-mail: huisartsspijk@ezorg.nl
www.huisartsspijk.nl

Dorpsagenda