Natuurwerkdag in het Spieksterbos

Afgelopen zaterdag waren ze er weer.  De vrijwilligers voor de Natuurwerkdag. Hierbij willen wij deze bewoners bedanken voor hun inzet. Na het nuttigen van een kop koffie in de Steunstee, gingen wij naar het Spieksterbos. Het advies van natuurmonumenten en Landschapsbeheer Groningen was om aan de oostzijde van het Spiekststerbos te starten met de werkzaamheden. Na ruim een uur werken werd er een pauze ingelast. Er was koffie, thee en frisdrank om weer wat op krachten te komen. Hierna werden de werkzaamheden weer opgepakt. Om half twaalf zijn we gestopt.

Hoe nu verder
Wellicht lukt het om de komende weken nog 1 à 2 keer afrondende dingen te verrichten. Ik zal bij een aantal mensen informeren of daar animo voor is.

Dan is het de bedoeling dat natuurmonumenten een plan opstelt voor het bos voor de toekomst. Wanneer er andere ideeën zijn, dan horen wij dat graag. Mail naar Arnold (ook als u mee wilt helpen)

Arnold Stoppels
Groen Spijk

Foto’s: Linda Scheltens

Dorpsagenda