Werkzaamheden Kindcentrum ‘t Maar Spijk

Vanaf vrijdag 21 augustus 2020 beginnen we met werkzaamheden bij het kindcentrum Spijk en de naastgelegen parkeerplaats. De werkzaamheden bestaan onder andere uit opruimwerkzaamheden en verwijderen van bomen en begroeiing. Daarnaast brengen we nieuwe riolering en bestrating aan ter plaatse van het kindcentrum en de parkeerplaats.

Tijdens deze werkzaamheden gebruiken we de Willem de Mérodelaan als aan- en afvoerroute waardoor u als bewoner overlast kunt ervaren. Uiteraard proberen we de overlast tot een minimum te beperken.

De verwachting is dat de werkzaamheden negen weken duren.

Mocht u hinder ondervinden van onze werkzaamheden dan verzoek ik u om contact met ons op te nemen via onderstaand telefoonnummer.

Wij verzoeken u niet op de weg zelf te gaan parkeren, omdat wij met ons materieel gebruik maken van deze weg. Dit geldt met name voor de ingang bij de parkeerplaats.

Zodra er wijzigingen zijn met betrekking tot de werkzaamheden, dan informeren we u van tevoren.

Met vriendelijke groet,

Alex de Jong (uitvoerder)
Tel: 06 24237460
Elzinga Aannemingsbedrijf

Foto’s Linda Scheltens, gemaakt 20 augustus 2020:

Dorpsagenda