MFC update juli 2020

Update: corona-richtlijnen na 1 juli
Vanaf 1 juli mogen er officieel weer 100 mensen in één ruimte, maar wel op 1,5 meter afstand van elkaar. Hoe werkt dat in het MFC? Nou, kort door de bocht gezegd: dat gaat niet. Dus hebben we besloten om de richtlijnen voor groepen tot 30 personen gewoon aan te houden. Is je groep groter? Overleg dan vooraf met Kornelia, zodat we kunnen bekijken hoe jullie wensen in te passen zijn in de richtlijnen van het RIVM.

De richtlijnen nog even op een rij:
• Meld je groep (tot 30 personen) vooraf aan (dat doen de vaste gebruikers al).
• Bij binnenkomst vind je een desinfectiespullen en een presentielijst.
• Was vaker je handen, nies in je elleboog en houd afstand: 1,5 meter.
• Looproutes hebben we niet in het MFC (daar is het pand niet geschikt voor).
• Er is WEL een werkend ventilatiesysteem in het MFC.

Bouwbedrijf is bekend!
We hebben verschillende bouwbedrijven aangeschreven en enkelen hebben interesse getoond in het project. Als bestuur zijn we met diverse bouwbedrijven in gesprek gegaan, zodat we van beide kanten konden bekijken hoe we dit project tot een succes kunnen maken. Uiteindelijk is onze keuze gevallen op Bouwonderneming Gebroeders Benus BV. Het bedrijf heeft veel ervaring met dit soort projecten, ze begrepen de opdracht goed en waren oplossingsgericht in het voortraject. Ze kwamen met praktische en ook slimme oplossingen wat betreft onze wensen en het budget. Bovendien hebben ze vaker grote projecten verbouwd, waarin ook met vrijwilligers wordt samengewerkt. Tot slot is het bedrijf ook groot genoeg om de verbouwing vlot af te kunnen ronden. We hebben er alle vertrouwen in dat we voor de juiste partij hebben gekozen en we kijken dan ook uit naar de start van de verbouwing in november!

Werkgroep ‘Styling en Inrichting’

Bij de verbouwing gaat het niet alleen om de bouw- en installaties. We willen ook dat iedereen zich straks welkom ‘voelt’ in het gebouw. Daarom is er een werkgroep ‘Styling en Inrichting’ in het leven geroepen. Deze bestaat uit: Bouke Brontsema, Dianne Dijkstra (van de klankbordgroep), Beitske Everdijk en Klaas Jan Moesker. Namens het bestuur van het MFC: Mathilde Lievers en Ab Reitsma.

Er komt een Krant aan!
Houd dit najaar je brievenbus in de gaten, want de tekeningen, plannen en de bijbehorende uitleg komen dan binnen door je brievenbus! Momenteel zijn we hard aan het werk om een huis-aan-huis-krant in elkaar te zetten, waarin we jullie als inwoners van Spijk meenemen in de plannen.

Kerkbanken uitverkocht!
Met dank aan al onze hardwerkende, sjouwende en bouwende vrijwilligers, zijn alle kerkbanken uitverkocht. Door onze klussers, is zelfs een aantal banken op maat gemaakt, daarbij werd zelfs het gebruik van een frees niet geschuwd.

MFC op Spijk.net
Vanaf nu is er ook meer informatie te vinden over het MFC op Spijk.net. Je leest op Spijk.net/mfc wat we aanbieden, wie we als MFC zijn en meer over de verbouwingsplannen. Ook vind je hier in één keer alle nieuwsbrieven en komen de verslagen van de overleggen met de klankbordgroep er voortaan ook op te staan. We hebben de agenda van het MFC laten vervallen. De standaard activiteiten zijn bekend bij betrokkenen. In de toekomst zijn de niet-standaard evenementen terug te vinden in de dorpsagenda op Spijk.net.

Dorpsagenda