Verslag verkeersveiligheid Spijk

Veilig Verkeer Nederland (SPIJK)

  1. Uitslag matrixborden van 16 februari t/m 16 maart 2020.

Spijk, Hoofdweg Zuid, t.h.v. het kerkhof:

Aantal gemeten voertuigen 63.042 en dit komt overeen met ongeveer 2250 vtgn per dag. Het verkeer is gemeten vanuit beide richtingen. Zo valt op dat 85% van de geregistreerde voertuigen maximaal 40 km/uur rijdt en is de hoogst geregistreerde snelheid 82 km/ uur.

Zo hebben er bijvoorbeeld beide richtingen uit bijna 15.000 voertuigen tussen de 30 en 35 km/uur gereden. 11.000 bestuurders hielden zich netjes aan de maximum snelheid van 30 km/uur. Ruim 10.000 bestuurders reden met een hogere snelheid dan 40 km/uur.

Spijk, t.h.v. Ubbenasingel 13:

Aantal gemeten voertuigen 36.749 en dit komt overeen met ongeveer 1312 vtgn per dag. Het verkeer is gemeten vanuit beide richtingen. Zo valt op dat 85% van de geregistreerde voertuigen maximaal 38 km/uur rijdt en is de hoogst geregistreerde snelheid 87 km/ uur.

Zo hebben er bv beide richtingen uit bijna 7500 voertuigen tussen de 30 en 35 km/uur gereden. Bijna 6000 bestuurders hielden zich keurig aan de maximum snelheid van 30 km/ uur. Ruim 9.000 bestuurders reden met een hogere snelheid dan 40 km/uur.

 

  1. Uitslag VVN verkeersveiligheid enquête februari/maart 2020.

Uit de buurt enquête blijkt dat 48 personen de moeite hebben genomen om de vragen in te vullen. Hoe wordt de verkeersveiligheid door hen ervaren:

………………VEILIG…..NEUTRAAL…..ONVEILIG

Lopend         39,5%        31%             29,1%

Fiets             28,8%         31%              47,9%

Auto              18,7%         35%             45,8%

Als meest onveilige verkeerslocaties werden de Hoofdweg Noord en -Zuid, Nesweg en de Ubbenasingel genoemd.

Welke aspecten veroorzaken dan de verkeersonveilige situaties, veelal in combinatie met spelende kinderen. Hierbij de top vijf;

1-De snelheid waarmee wordt gereden
2-De onoverzichtelijkheid
3-Geparkeerde auto’s
4-Agressief verkeersgedrag
5-Veel groot verkeer, zoals tractoren en vrachtauto’s.

Een enorm scala aan mogelijkheden werd door de respondenten aangedragen om de verkeersveiligheid in Spijk te verbeteren. 89,5% wil graag aandacht vanuit Spijk voor de verkeersveiligheid en het verkeersgedrag. Een aantal personen hebben aangegeven mee te willen denken en praten over bovenstaande en zullen worden uitgenodigd voor nader overleg.

Dorpsbelangen Spijk
Nanco Nanninga

Dorpsagenda