Nieuws van de Lage Trijnweg

Veilige, gezonde en plezierige woonomgeving aan de Lage Trijnweg en omstreken

Sinds een half jaar zijn wij, bewoners van de Lage Trijnweg 2 – 26, in gesprek met de gemeente over een veilige, gezonde en plezierige woonomgeving. Zo hebben we gesproken over de inrichting van de weg van het einde van de bebouwde kom, Hoofdweg Noord tot en met nummer 26  van de Lage Trijnweg. Onze weg is sinds enkele maanden mooi geasfalteerd en dat willen we graag zo houden. Maar we willen meer … Zo hebben we onder andere met de gemeente verkend of er ook eventuele maatregelen zijn om de snelheid te beperken, het voorkomen van sluipverkeer (o.a. door activiteiten in de Eemshaven). Ook hebben we aandacht gevraagd voor orde en netheid in onze omgeving, bijvoorbeeld bij de bushalte ‘Lage Trijnweg’ op de EGD-weg.

Vanuit de gemeente Delfzijl zijn de eerste maatregelen getroffen. Zo zijn recentelijk een afvalbak en een fietsenrek (voor 7 fietsen) geplaatst bij de bushalte (zie foto’s). De gemeente is overigens in brede zin bezig om overal naar verplaatste haltes te kijken en te beoordelen wat daar nodig is.

Over de verkeersveiligheid (snelheid) en sluipverkeer aan de Lage Trijnweg e.o. verwacht de gemeente ons in juni te berichten. De Lage Trijnweg wordt één van de drie plekken in de gemeente waar -naar verwachting- een pilot wordt uitgevoerd omtrent snelheidsmeting.

In het kader van ‘Noaberschap’ hebben we ook sinds een paar maanden een Buurtapp: Samen zorgen we voor een veilige, gezonde en plezierige woonomgeving.

Namens de bewoners van de Lage Trijnweg 2-26,
Ab Reitsma

Dorpsagenda