KWF collecte opnieuw opgestart in Spijk

Nadat er een aantal jaren niet is gecollecteerd in Spijk voor het KWF, hebben vrijwilligers de draad weer opgepakt en gaan weer rond met de bus.

De collecte wordt gehouden van 2 tot en met 7 september.

Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

Bina Bansema
contactpersoon/coördinator KWF Spijk.

Bericht 08-09-2019:

DE OPBRENGST van de KWF collecte 2019 in Spijk bedraagt: € 924,42 euro !!

Namens het KWF worden alle gevers van harte bedankt.
Ook alle collectanten, die deze collecte mogelijk hebben gemaakt, worden nogmaals hartelijk bedankt.

Bina Bansema

Dorpsagenda