Delfzijl zet stap naar minder restafval

Delfzijl zet stap naar minder restafval
De gemeente Delfzijl gaat een stap zetten om de hoeveelheid restafval terug te dringen.
Het college wil de raad voorstellen de huidige inzamelmethode van huishoudelijk afval te verbeteren en inwoners uitgebreid te informeren over beter afval scheiden. Eind 2018 bleek uit een bewonersonderzoek dat de meeste inwoners tevreden zijn over de huidige inzamelmethode.
Een verbeterde inzamelmethode en uitgebreide informatie moeten ervoor zorgen dat de gemeente de VANG-doelstelling voor 2020, 75% hergebruik en maximaal 100 kg restafval per inwoner haalt. In 2017 was het scheidingspercentage in de gemeente Delfzijl 64% en het restafval 160 kg per inwoner. De gemeente wil deze uitdaging samen met haar inwoners aangaan.

Betere scheiding
Om aan de door de overheid opgelegde VANG-doelstelling (Van Afval naar Grondstof) te voldoen
en verder te werken aan grondstoffenhergebruik, is verandering nodig in de huidige manier van inzamelen van huishoudelijk afval. De grootste winst zit in betere scheiding van oud papier, glas en textiel. Dit geldt ook voor plastic, metaal en drankverpakkingen (PMD) en groente-, fruit- en tuinafval (gft). De gemeente moet hiervoor eerst een aantal voorzieningen treffen, zoals een extra minicontainer voor de inzameling van oud papier of een gratis keukenemmertje voor het scheiden van gft. ‘Daarnaast krijgen inwoners via een publiekscampagne meer informatie over het belang van beter afval scheiden’, zegt wethouder IJzebrand Rijzebol. ‘Bewust omgaan met afval scheiden, leidt tot minder restafval, een groter hergebruik van grondstoffen en minder kosten. Op die manier zetten we samen een mooie stap op weg naar een duurzame gemeente.’

Resultaten bewonersonderzoek in Afvalbeleidsplan
In november 2018 is inwoners gevraagd naar hun ideeën over beter afval scheiden. De belangrijkste conclusie uit het bewonersonderzoek is dat zij redelijk tevreden zijn over de huidige inzameling. Er is nog wel verbetering mogelijk, zo hebben bewoners aangegeven dat ze graag plastic, metaal en drankverpakkingen (PMD) apart willen inzamelen. In het Afvalbeleidsplan 2018-2025 zijn de resultaten uit het onderzoek zoveel mogelijk meegenomen.
Meer informatie over afval scheiden staat op www.delfzijl.nl/afval. In maart 2019 komen hier de resultaten van het onderzoek ook op te staan.

Gemeente Delfzijl

*foto ANP

Dorpsagenda