Gemeente Delfzijl faciliteert bewonersinitiatieven

De gemeente Delfzijl draagt bewonersinitiatieven een warm hart toe en ondersteunt deze. Initiatieven van bewoners inspireren anderen en geven de gemeente kleur. Om inwoners en bewonersorganisaties de gelegenheid te geven ideeën en wensen om te zetten naar bewonersinitiatieven en deze uit te voeren, heeft de gemeente voor 2016 tot en met 2018 budget gereserveerd.

Budget dorpen en wijken

In 2016 is voor bewonersinitiatieven in dorpen en wijken een vast bedrag van € 2000,- beschikbaar en daarbij krijgt ieder dorp € 14,36 per inwoner, voor een wijk is dit € 10,76. Voor het totale budget 2016 verwijzen wij u naar www.delfzijl.nl, . Het resterende budget van 2016 blijft in 2017 beschikbaar voor aanvragen. Voor Spijk is het bedrag voor 2016  € 20276,-

Gebiedsregie helpt u verder

Inwoners en bewonersorganisaties kennen hun woon- en leefomgeving het beste. Vaak hebben zij ideeën over wat er nodig is om hun buurt of wijk te verbeteren of te versterken. Soms zijn het grote en dure ideeën, maar vaak zijn ze vele malen kleiner en minder duur.
Heeft u als inwoner een idee om samen met anderen uw straat, buurt, wijk of dorp leuker, veiliger of schoner te maken? Of gaat het initiatief een stapje verder en heeft het betrekking op zorg- en welzijn of werkgelegenheid. Misschien dat u zich hierbij afvraagt of en hoe dit gerealiseerd kan worden? Het team Gebiedsregie van de gemeente Delfzijl helpt u graag om antwoord te krijgen op die vraag.

Wie vormen het team Gebiedsregie?

Gebiedsregisseur Zuid: Klaas Bult, k.bult@delfzijl.nl, telefoon 06 48 13 53 29.
Gebiedsregisseur Noord: Edwin Broekman, e.broekman@delfzijl.nl, telefoon 06 55 47 70 82.
Gebiedsregisseur algemeen: Gerda Degenhart, g.degenhart@delfzijl.nl, telefoon 06 15 82 95 92.
Administratieve ondersteuning: Jantje van der Sluis, j.vdsluis@delfzijl.nl, telefoon (0596) 63 93 03.

Hoe kan Gebiedsregie u verder helpen?

Heeft u een idee en wilt u hierbij ondersteuning? Neem dan contact op met Gebiedsregie. Zij helpen u om van uw idee een plan te maken. Hebt u al een initiatief (plan), download dan het formulier ‘Aanvraag bewonersinitiatief’ via www.delfzijl.nl,
Stuur het formulier naar bewonersinitiatieven@delfzijl.nl of naar team Gebiedsregie, postbus 20000, 9930 PA Delfzijl, onder vermelding van Bewonersinitiatief. Team Gebiedsregie toetst binnen een week of de aanvraag volledig is.
Binnen veertien werkdagen krijgt u een reactie op de aanvraag. Uw aanvraag wordt niet in behandeling genomen als een initiatief een privé of commercieel belang heeft.

Dorpsagenda