Bloembollen gepoot in Spijk

En Spijk zal bloeien en nooit vergaan , zolang er jongens en meisjes bestaan…………………………
Met vereende krachten zijn donderdag 18 oktober 4500 bloembollen gepoot door de kinderen van De Borgstee en de Fiepko Coolmanschool om zo de weg naar het nieuw te bouwen Kindcentrum in 2019 te kleuren.
Daar de grond toch wel erg droog en hard was, werd er voorbereidend werk verricht door vele vrijwilligers. De graszode werd gelicht en voor elke bol ( 4500 keer,) een gat geboord. De kinderen namen schepjes en pootstokken mee en gingen aan de slag. Het enthousiasme van de kinderen was groot en ieder deed heel goed zijn best om de narcissen, de scilla’s, de krokussen en de tulpen op de juiste manier te poten en weer met de graszode te bedekken. We moeten nog even een half jaartje wachten tot de bollen gaan bloeien. Wat zal Spijk dan mooi gaan kleuren!! Alle vrijwilligers en de kinderen : bedankt voor jullie inzet. Fijn dat we het dorpsbudget, dat door de gemeente Delfzijl beschikbaar is gesteld, hiervoor mochten gebruiken.


bovenstaande 21 foto’s Linda Scheltens


bovenstaande 27 foto’s Adri van Kooten

Namens “Spijk Ontmoet”,
Bouke, Beitske, Zwannie en Truus

Dorpsagenda