Kelnerrace in de Feestweek 2018

HELAAS WEGENS TE WEINIG DEELNAME AFGELAST

Tijdens de feestweek organiseert ijsvereniging “de IJssport”, op verzoek van Stichting Dorpsbelangen Spijk, wederom de kelnerrace. Het evenement vindt plaats op vrijdag 25 mei, aanvang 19.00 uur en start om 19:30 uur.
Het parcours zal weer voor de nodige hilariteit zorgen en het wordt de deelnemers wederom niet makkelijk gemaakt.

Deelnemende teams moeten een hindernissenparcours afleggen en daarbij zoveel mogelijk consumpties mee nemen zonder te morsen.
Het team dat de grootste hoeveelheid water weet te verplaatsen is de winnaar. Daarnaast is er een originaliteitprijs om het leukste en gekst geklede team.
De kosten voor deelname bedragen € 5,– per team, te voldoen bij inschrijving.

De kelnerrace vindt plaats op het terrein bij de ijsbaan.
De catering voor de deelnemers, bezoekers en enthousiaste fans wordt door de IJssport verzorgd.
Wil je met een team ( 3 personen ) deelnemen, schrijf je dan snel in!!
Deelname kelnerrace is vanaf het voortgezet onderwijs.

IJsvereniging “De IJssport”, nodigt fans, supporters en toeschouwers wederom van harte uit de deelnemers aan te moedigen. We zullen er een gezellig spektakel van maken!

Kelnerrace
Vrijdag 25 mei
Aanvang 19.00 uur
IJsbaan terrein Zwarteweg 17 in Spijk.

Opgave bij;
G.J. Meijer, Lage Trijnweg 18A
K. Werkman, Jonker 4
Of via mail naar deijssport@gmail.com
o.v.v.Teamnaam en namen van de deelnemers

Spelregels Kelnerrace 2018
1. De teams bestaan uit 3 personen
2. Inleg €5,- per team. ( liefst te voldoen bij opgave )
3. Ieder team legt in teamverband het parcours af.
4. De teams dienen zich voor aanvang te melden bij de organisatie
5. Erstartentweeteamstegelijkertijd.
6. Tijdens de race mag het dienblad te allen tijde alleen met 1 hand gedragen worden.
7. Het is niet toegestaan;
– Om hindernissen heen te lopen of anderszins te ontwijken.
– Een andere deelnemer te hinderen.
– Geholpen worden door omstanders.
– Op een andere manier vals te spelen.
8. Dejuryledenzulleniederteambeoordelenoporiginaliteitwaarmeeeen prijs gewonnen kan worden.
9. Leden van de jury zien er op toe dat de regels worden gehandhaafd, bij overtreding kan men overgaan tot diskwalificatie van het team.
10.Deelname geschied geheel op eigen risico.
11.De organisatie is op geen enkele manier verantwoordelijk voor geleden schade of verlies van eigendommen.

Dorpsagenda