Grunneger kroug’n rally

Zondag 21 mei is de GKR Grunneger Kroug’n Rally. Deze rally doet Spijk ook aan in ‘t Loug tussen 13:00 uur en 15:00 uur. De auto’s die aan de rally meedoen zijn allemaal klassieke auto’s van voor 1982. De 17e editie van deze rally vormt een bezoek aan authentieke
Groninger kroegen. Op zondag 21 mei 2017 staan de klassieke auto’s centraal in combinatie met een rit door het Stad- en Ommelanden landschap. Lees meer over de Rally op de website of op de Facebook-pagina van de organisatie.

Martin Vegter

Dorpsagenda