Tweekleurige vleermuizen in Spijk

Dollard blijkt tankstation voor trekkende vleermuizen

Het Eems-Dollard gebied is van groot belang voor trekkende vleermuizen zo blijkt uit metingen die in 2016 zijn uitgevoerd op de Punt van Reide bij Termunten. Tijdens het onderzoek werden tegen de 9000 opnames van maar liefst 8 verschillende soorten vleermuizen gemaakt. Een opvallend resultaat voor een zo open gebied als de Dollard, dat op het eerste gezicht weinig aantrekkelijk lijkt voor vleermuizen.

Tot 2016 was onbekend welke vleermuizen er bij de Dollard voorkomen’. zegt Silvan Puijman, natuurbeheerder van Het Groninger Landschap: ecologisch onderzoeker Bob Jonge Poerink wees ons op de potentie van de Dollard. Door een bijdrage van de provincie Groningen werd in maart 2016 een ultrasone vleermuisrecorder geplaatst op de Punt van Reide, midden tussen de kwelders en wadplaten van de Dollard. Vleermuizen produceren voor hun oriëntatie ultrasone geluiden. Als een vleermuis in de nabijheid van de vleermuisrecorder vliegt dan registreert deze het geluid. Iedere vleermuissoort heeft zijn eigen karakteristieke geluid, waardoor het mogelijk was om de soorten vast te stellen.’
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ongeveer de helft van de opnames zijn toe te schrijven aan de ruige dwergvleermuis, een soort die in het najaar vanuit de koude gebieden in de Baltische Staten en Scandinavië naar West-Europa komt om te overwinteren. De Dollard is rijk aan dansmuggen en andere insecten die de voedselbron voor vleermuizen vormen. Zo rijk dat de trekkende ruige dwergvleermuis hier onderweg kan bijtanken.

Een andere opvallende soort die veel werd geregistreerd is de tweekleurige vleermuis. Van deze zeer zeldzame en typisch Groningse soort, zijn zomerkolonies in de buurt van Spijk gevonden. Aan het eind van de zomer trekken de dieren weg uit de omgeving van Spijk. In het najaar zijn tweekleurige vleermuizen nu juist wel bij de Dollard gesignaleerd. Mogelijk zijn dit migrerende dieren uit de kolonies van Spijk.

Ook de kleinste Europese vleermuis, de kleine dwergvleermuis, werd op de Punt van Reide geregistreerd. Van deze soort waren tot nu toe binnen de provincie slechts een handvol waarnemingen bekend uit de stad Groningen.

Natuurbeheerder Puijman is aangenaam verrast door het resultaat van het onderzoek. ‘Dit onderzoek voegt een nieuw thema toe aan het beheer van de Dollard. Vleermuizen in een dergelijk open gebied moeten wel voldoende huisvesting hebben om bij slecht weer beschutting te zoeken. Daarom heeft Het Groninger Landschap samen met Staatsbosbeheer speciale vleermuiskasten bij de Dollard opgehangen waarin de vleermuizen overdag kunnen slapen. Daarnaast gaat Het Groninger Landschap in de komende jaren speciale voorzieningen voor vleermuizen aanbrengen in de bunkers bij de Reidehoeve, zodat vleermuizen hier kunnen overwinteren’

Bron: Groninger Landschap

Dorpsagenda