Intocht Sinterklaas 2016

Ook dit jaar mogen we Sinterklaas weer ontvangen in Spijk. Dit zal gebeuren op zaterdag 19 november om 13:30 uur in ’t Loug! Na het welkom heten van de Sint en zijn Pieten gaan we onder muzikale begeleiding in optocht door het dorp.

Route

‘t Loug – Spaarbankweg – De Kamp – Achteromweg – Alberdaweg – Nesweg – Havenweg – Tuinbouwweg – Hoofdweg Zuid – Pro Rege (de zaal gaat pas open als de optocht ten einde is)

Om 14:15 uur is Pro Rege geopend voor de kinderen vanaf 0 t/m groep 4. Voor deze kinderen is er een gezellige middag met alle Pieten, Sinterklaas en muziek! Omdat de jonge kinderen begeleiding nodig hebben zijn hierbij de ouders welkom. Wel willen wij aan u vragen om per kind 1 ouder/begeleider mee te nemen. Wij hopen op uw medewerking en begrip.

Van 15:30 uur tot 16:00 uur is er gelegenheid voor alle kinderen om met Sinterklaas en Pieten op de foto te gaan, u dient hiervoor zelf uw camera mee te nemen. Voor de groepen 5 t/m 8 is de zaal open van 16:00uur tot 16:45 uur.

Wil je graag een verhaaltje vertellen aan de Sint of een liedje zingen, dansje doen of iets anders wat je graag kwijt wilt?? Graag zou de Sint dit op tijd weten zodat hier tijd voor gemaakt kan worden. Hiervoor kan je een briefje met hierop je naam, leeftijd en wat je wilt gaan doen inleveren voor 14 november bij Janneke Vegter Tuinbouwweg 1 Spijk. Bij te veel opgaven kunnen we niet garanderen dat iedereen aan de beurt komt.

We hopen jullie allemaal te zien op zaterdag 19 november!

Sinterklaascommissie 2016

Dorpsagenda