Spijk terug naar toen … 1945

Beste bewoners van Spijk,

Wij willen als re-enacters de bewoners van Spijk bedanken voor alle medewerking. Samen hebben we er iets van gemaakt dat hopelijk een indruk gegeven heeft hoe het er in de 2e wereld oorlog aan toe ging. Wij weten dat dit weekend met overlast gepaard ging, maar in het echt was het nog vele malen erger dan u nu gezien en gehoord heeft. Zonder deze overlast kun je nooit een indruk kunnen geven hoe het in de oorlogsjaren werkelijk was. Laten we hopen dat we dit nooit in het echt mee hoeven te maken en de jeugd gaat beseffen dat het niet vanzelfsprekend is dat we in vrijheid kunnen leven. Dit heeft bloed, zweet en tranen gekost.

Ik wil u nog laten weten dat ik nog nooit zoveel goede reacties van re-enacters gehoord heb over inwoners van een dorp of stad, als deze keer in Spijk! Zoveel hulp, van families voor de huisvesting, figuranten, de Burgemeester, de ijsbaan, mensen die hun auto’s weggezet hebben, het vlaggen enz enz, het was super! In het bijzonder willen we Eugenie en Martin van Dorpsbelangen Spijk bedanken, ook zij hebben erg veel werk verricht om “Spijk terug naar toen…1945” tot een succes te maken!

Nogmaals hartelijk bedankt voor de gastvrijheid en de medewerking !

Met vriendelijke groet,

Richard Visser
Voorzitter E.T.O.R 40-45

Dorpsagenda