Noordelijke provincies voor 50 procent aandeelhouder NOM

De provincies Groningen, Fryslân en Drenthe worden voor 50% aandeelhouder van de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (N.V. NOM). Vandaag hebben de provincies en het ministerie van Economische Zaken hierover een principeakkoord bereikt. De provincies zijn op dit moment nog voor 0,03 procent eigenaar. Het principeakkoord wordt – na instemming van de drie noordelijke PS-en – bekrachtigd tijdens de aandeelhoudersvergadering die eind juni 2016 wordt gehouden.

De noordelijke provincies krijgen naast meer regionale sturingsmogelijkheden op de NOM ook meer zeggenschap over het vermogen van de NOM zodat meer rendement beschikbaar blijft voor de noordelijke economie.

De aandelendeal is voorbereid door de 3 noordelijke gedeputeerden Sander de Rouwe (Provincie Fryslân), Patrick Brouns (provincie Groningen) en Henk Brink (provincie Drenthe) die samen aan de lat staan voor de economie in het noorden.

De EZ-gedeputeerden De Rouwe, Brouns en Brink:

‘De NOM wordt meer van de regio. Deze stap past in de ambitie van de provincies om actiever de economie van het Noorden te stimuleren. Dankzij het akkoord heeft de NOM meer financiële zekerheid voor de komende jaren. Ook komen middelen beschikbaar voor investeringen die de economische structuur van de regio versterken en innovatie bevorderen. Wij zijn ervan overtuigd dat dit principeakkoord alleen maar winnaars kent, en goed is voor de noordelijke economie.’

Minister Kamp van Economische Zaken:

‘Er is het ministerie van Economische Zaken veel aan gelegen om een stevige impuls te geven aan de economie van de drie Noordelijke provincies. De NOM vervult daarbij een belangrijke rol, onder andere door het verstrekken van risicokapitaal aan het MKB en de inzet op acquisitie en business development. De keuze van de drie provincies om voortaan met het ministerie van EZ als gelijkwaardige partners binnen de NOM samen op te trekken, zal deze rol alleen maar verstevigen en het economisch perspectief van de regio verder vergroten.’

Piet-Jan Schalk

Dorpsagenda