uitspraak rechter doorbraak woz-waarde aardbevingsgebied

Op 2 juli 2015 heeft de rechtbank Noord-Nederland een belangrijke uitspraak gedaan in een drietal belangrijke zaken, aangespannen door De Haan Advocaten en Notarissen namens drie woningeigenaren in de gemeente Eemsmond. betreffende de WOZ-waarde.

WOZ-WAARDE
De gemeenten stellen jaarlijks de WOZ-waarde vast. In de praktijk wordt bij de waardebepaling van woningen uitgegaan van de transactieprijzen van vergelijkbare onroerende zaken. Deze prijzen worden bepaald door vraag en aanbod. Dit betekent dat de WOZ-waarde uiteindelijk wordt vastgesteld op de prijs die de hoogst biedende koper bereid is te betalen.

OORDEEL RECHTER
De rechtbank is van oordeel dat aardbevingen de WOZ-waarden van de woningen beïnvloeden. Zo dienen de gemeenten bij de vaststelling van de WOZ-waarde, rekening te houden met waardedrukkende factoren die aan aardbevingen zijn verbonden, waaronder het imago-effect en de onzekerheid over de vergoeding van de kosten van het aardbevingsbestendig maken van de woningen. Dit zijn namelijk voor de rechtbank de factoren waarmee een goed geïnformeerde meestbiedende koper eveneens rekening zal houden.De rechtbank stelt de totale waardedruk schattenderwijs op 10 %. Bovendien kent de rechtbank een vaste waardeaftrek toe van 2500 euro voor rompslompschade. Dit geldt ook voor onroerende zaken in het aardbevingsgebied, die geen fysieke schade hebben door aardbevingen.

STICHTING WAG
De bovengenoemde uitspraken zijn van belang omdat dit de eerste keer is dat de rechtbank niet alleen bevestigt dat er sprake is van waardedaling van onroerende zaken door aardbevingen, maar deze waardedaling ook vaststelt op 10 %.

Dorpsagenda