Woon- en Leefbaarheidsplan Eemsdelta ondertekend

13 maart 2013 – Op woensdag 13 maart hebben 35 organisaties het Woon- en Leefbaarheidsplan ondertekend voor de Eemsdelta. Deze regio bestaat uit de gemeenten Eemsmond, Delfzijl, Appingedam en Loppersum en vormt het sterkst krimpende en vergrijzende gebied in ons land. Het plan beschrijft hoe de organisaties de handen ineen hebben geslagen en hoe ze, ondanks de vergrijzing en de bevolkingsafname, de woningvoorraad en de voorzieningen op peil willen houden. Met de ondertekening gaat de uitvoering van het plan van start.

Verschuiving
De bevolking in de Eemsdelta neemt de komende jaren verder af. In 2010 kende de regio ruim 65.000 inwoners, in 2040 daalt dat aantal naar bijna 52.000. In het plan erkennen de partijen dat er een verschuiving plaatsvindt van voorzieningen in de kleinere dorpen naar de grotere plaatsen. Naar verwachting ontstaat de komende jaren een structuur die bestaat uit drie onderdelen: de woondorpen met weinig tot geen voorzieningen, de centrumdorpen met dagelijkse voorzieningen en de regionale centra met dagelijkse en niet-dagelijkse voorzieningen.

400 miljoen euro
De keuze die de 35 partijen maken is om het beperkt beschikbare geld gericht te investeren in de centrumdorpen en de regionale centra, zodat er ondanks de krimp voldoende, goede en bereikbare voorzieningen blijven. De komende tien jaar geven de gezamenlijke partijen 400 miljoen euro uit. Hiervoor voeren zij zo’n honderd projecten uit op het gebied van zorg, onderwijs en de woningvoorraad. Voorbeelden van projecten zijn:

het versterken van de centra van Appingedam, Delfzijl en Uithuizen;
het verbeteren van de kwaliteit en het levensloopbestendig maken van woningen;
projecten voor buurt- en dorpsvernieuwing.

Unieke samenwerking
De 35 partijen leveren individueel en in samenwerking hun bijdrage aan de uitvoering van het Woon- en Leefbaarheidsplan. Deze samenwerking is uniek in Nederland. Niet eerder hebben zoveel partijen de afspraak gemaakt gezamenlijk op te trekken om de gevolgen van de krimp in het eigen werkgebied aan te pakken. De gemeenten zijn in 2008 samen met de provincie gestart met de ontwikkeling van het plan. Gaandeweg hebben de andere dertig organisaties zich aangesloten.

bron: Provincie Groningen

Dorpsagenda