Pillen


Jaren geleden had mijn vrouw ernstige gezondheidsklachten. Na een zware ingreep is zij gelukkig volledig hersteld. Eén van de nadelige effecten is, dat zij haar levenlang pillen zal moeten slikken, ongeveer evenveel als de gemiddelde voorraad van een apotheekhoudende plattelandsdokter. Een ander ongemak is, dat ze jaarlijks in het ziekenhuis moet worden gecontroleerd, zoals ook deze week.
De specialist constateerde dat alles prima in orde was, alleen verving hij één medicijn dat 3 x daags geslikt dient te worden, voor een ander dat slechts 1 x per dag geslikt moet worden.
Bij hoge uitzondering las mijn vrouw de bijsluiter en zag dat het medicijn een bloeddrukverlagend effect heeft. Vreemd want ze gebruikt al een bloeddrukverlagend middel. Dubbelop dus. De campagne van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de pharmacie om vooral de bijsluiter te lezen, werpt dus zijn vruchten af. Uiteraard maar even de specialist gebeld. De assistente zou het met de dokter bespreken. Tijdens het tweede telefoongesprek met de assistente klonk duidelijk de irritatie van de specialist door. “Met de medicijnen is alle oké, de dokter heeft dat heus wel gezien”.
Mogelijk maakt de dokter toch een klein foutje. Hij zal toch niet impliciet bedoelen, “Doe de bijsluiter bij uw medicijnen in het vervolg maar ongelezen bij het oud papier en slik vooral wat u voorgeschreven krijgt”.
Want dan is de specialist toch vijftig jaar te laat geboren. Gelukkig is de patiënt tegenwoordig mondiger.

Dorpsagenda