Reactie gedeputeerde Mark Boumans op verkeerstelling N33

Geachte heer Schalk,

Dank voor uw bericht en uw waarnemingen van verkeersintensiteiten op de N33. Ik wil u graag kort informeren over de plannen rondom de Rijksweg N33.

Er wordt momenteel door de provincie Groningen samen met Rijkswaterstaat en de provincie Drenthe gewerkt aan de voorbereidingen voor de verdubbeling van de N33 tussen Assen en Zuidbroek binnen afzienbare termijn (2014-2015).

Daarnaast hebben wij ook ons collegeprogramma voor 2011-2015 opgenomen om voor een betere ontsluiting van de Eemsdelta aan de slag te willen met een verdere verdubbeling van de N33 van Zuidbroek tot Appingedam.

Voor het meest noordelijke deel van de N33, van Appingedam naar Eemshaven is wel een ruimtelijke reservering in het Provinciaal Omgevings Plan opgenomen maar bestaan op dit moment nog geen concrete plannen voor een verdubbeling maar spelen wel belangrijke ontwikkelingen.

Van alle belangrijke wegen in de provincie houden wij de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten. U kunt hier meer informatie over vinden op: www. verkeersmonitor.nl Op vele permanente en periodieke telpunten worden de intensiteiten van het verkeer van jaar tot jaar bijgehouden. Wanneer ontwikkelingen aanleiding geven om aanvullende maatregelen te nemen dan worden daarvoor passende plannen gemaakt.

Ook op meerdere locaties op de hier boven beschreven delen van de N33 worden de verkeersintensiteiten bijgehouden. Uw telling is natuurlijk een momentopname, maar sluit aan bij het beeld van de door ons gemeten verkeersintensiteiten dat naarmate je verder naar het noorden gaat het verkeer in aantallen afneemt.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geinformeerd en

met vriendelijke groet,

Mark Boumans

Dorpsagenda