Jubilaris gedecoreerd tijdens sfeervol maritiem concert van Chr.Muz.ver. CBS.

In een bomvolle Gereformeerde Kerk te Spijk vond 13-11 j.l. het najaarsconcert plaats van Combinatie Bierum Spijk. Het programma stond geheel in het teken van “de Zee”, een thema wat prima past bij een vereniging gevestigd zo dicht aan de kust. De kerk was geheel in maritieme sfeer gebracht. Na een lezing uit Gen. 1 vers 1 t/m 12 speelde het orkest “Eternal Father Strong to save” met samenzang van het publiek (Gez. 467 1 en 4). Na het welkomswoord door de voorzitter werden de nieuw aangeschafte instrumenten gepresenteerd en het publiek door de leden bedankt met een applaus, voor hun financiële steun. Ruim 20.000 euro in anderhalf jaar tijd is niet niks. Het programma werd vervolgd met “Seagate ouverture”, het werk waarmee de vereniging in juni een 1ste prijs had behaald tijdens het festival op Schiermonnikoog. Aansluitend aan “Return to the blue lagoon” werd dhr. Jan Borg verrast met een gouden insigne met saffier, hem opgespeld door Dhr. Huiting van de CBMGD, i.v.m. zijn 50 jarig lidmaatschap, waarvan 19 jaar bij Luinga (Bierum) en na de fusie met Concordia (Spijk) in 1973, 31 jaar van CBS. Het volgende werk was “the Little Mermaid”, gedirigeerd door de dirigente Adrie Vink in een heus meerminnen-outfit. Ook de leerlingen van de vereniging presenteerden zich met een toneelstuk over Henkie met de Hoorn, een boek van Annie M.G. Schmidt, bewerkt door de dirigente en de leerlingencoördinator. Een en ander maakte de lachspieren flink los en het was een groot succes. Het laatste werk voor de pauze was “In the Navy”. Na de pauze werd begonnen met “de Zee” met zang van Trijntje ……Rens Talstra.

Trijntje Rens Talstra met het orkest van CBS tijdens 'de Zee'

Het volgende werk op de stander was Rainbow Warrior. Na dit werk werd de kerk overvallen door piraten, de Beppegatzangers. Een groep mannen die lid zijn van het eerste Baaimer Mannenkoor, die hun medewerking verleenden bij “Het Kaperslied”, gespeeld door de saxofoonsectie, en “het Drinklied op de zoute haring”, gespeeld door de trompet- en euphoniumsectie’s. Het orkest vervolde met Dancing on the Seashore. De Beppegatzangers konden zich tijdens dit werk verkleden tot kapitein’s waarna samen met het orkest “Ahoy” ten gehore werd gebracht. Daarna kon de voorzitter met enige trots het nieuwe tamboerkorps met nieuwe instructeur presenteren. Door halvering van het ledenaantal per 1 augustus j.l. en het bedanken van de vorige instructeur werd gevreesd voor het voortbestaan van de malletband. Gelukkig nam Kor van Dijk eind september de touwtjes in handen en gingen de overgebleven leden als tamboerkorps enthousiast aan de slag en dat resulteerde in 2 werken die op voortreffelijke wijze werden gespeeld. Het waren “Take a break” en Settle down”, beide geschreven door Roy van Dijk, de zoon van de instructeur, die ook als gastspeler meewerkte. Na de afsluiting waar diverse mensen even in het zonnetje werden gezet, waaronder uiteraard de dirigente Adrie Vink en de instructeur Kor van Dijk, die voor dit concert weer heel veel werk ter voorbereiding hebben verricht. Mede dankzij hen was het weer een geweldig concert dat door het publiek met een staande ovatie werd beloond. Als finale speelden orkest en tamboerkorps “Martini”, voor de gelegenheid omgedoopt tot “Marini”. Alle aanwezigen werkten nog mee aan deze mars met het zingen van het Grunnings Volkslaid, die hierin verwerkt zit. Kortom we kunnen terug zien op een schitterende avond waar nog lang over zal worden nagepraat.

Aafke Dijkman

Dorpsagenda