Keuningweekend

HEADERKEUNING2

Kinderen in verstand en in boosheid 100 jaar

Het verhaal van de familie Keuning, Willem de Merode en Spijk

De eerste druk. Met dank aan Jan Willem Keuning.
De eerste druk. Met dank aan Jan Willem Keuning.

Zaterdag 16 en  zondag 17 september 2017 in Spijk het Keuningweekend te organiseren en daarmee een bijzonder stuk geschiedenis typerend voor de hele omgeving maar in het bijzonder voor het dorp Spijk tot leven te wekken. 

Zaterdag 16 en zondag 17 september 2017 gratis naar het Keuningweekend in Spijk

Daarom wordt in het weekend van 16 en 17 september het Keuningweekend  georganiseerd. Een boeiende tentoonstelling en lezingen in de Gereformeerde kerk, een unieke Kerkdienst en een historische looproute door het dorp vertellen het verhaal van deze bijzondere familie, Willem de Merode en het leven rond 1900 in Spijk. Dankzij bijdragen van sponsoren en inzet van vrijwilligers is de toegang en deelname gratis. Wie op de hoogte wil blijven volgt ons op de Facebookpagina van het Keuningweekend.

Tentoonstellingen in Multi functioneel centrum MFC

In het Multi functioneel centrum MFC (Hoofdweg-Zuid 5, 9909 BA Spijk, voorheen Gereformeerde kerk met zaal Pro Rege) wordt tijdens het Keuningweekend een tentoonstelling ingericht over het werk van de familie Keuning. Deze tentoonstelling is uniek en bevat zeer waardevolle stukken over de familie Keuning. Verder zijn er doorlopend lezingen van Hans Werkman en Jan Arend Oudman over het boek en de familie Keuning. Daarnaast is een looproute uitgezet door het dorp langs kerk, molen, begraafplaats, huis fam. Keuning en woningen waar mensen hebben gewoond die een rol in het boek Kinderen in verstand en in boosheid hebben gespeeld.  

Lezingen en historische looproute door Spijk

De lezingen vinden een aantal keren plaats in MFC Spijk. De looproute, de Keuningroute, is te volgen aan de hand van een informatieboekje op www.spijk.net en op papier te verkrijgen tijdens het evenement in het MFC. Download hier het routeboekje: KEUNINGROUTE

Bijzondere kerkdienst in de Andreaskerk

Zondag 17 september is om 09.30 uur is er in de Andreaskerk een kerkdienst gewijd aan het leven en werken van de familie Keuning. Na afloop is er koffiedrinken in het MFC en kan de tentoonstelling nog worden bezichtigd.

Sponsoren Keuningweekend

Het Keuning Weekend wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van Dorpsbudget Spijk, Loket Leefbaarheid en Bewoners aan zet van gemeente Delfzijl.

Meer over de sociaal betrokken familie Keuning in Spijk

In het midden het geboortehuis van Willem, de Merode
In het midden het geboortehuis van Willem de Merode

Begin 1900 woonde de familie Keuning te Spijk. Vader Jan Keuning was hoofdonderwijzer aan de Gereformeerde School aan de Schoolstraat te Spijk. Hij stond bekend als een zeer sociaal mens en nam het op voor de arbeidersklasse. Dit werd hem niet in dank afgenomen door het schoolbestuur en dit leverde veel onrust op in het dorp. Dit leidde uiteindelijk dan ook tot het vertrek van de familie Keuning. Zijn zoon Pieter Keuning beschreef de sociale omstandigheden uit die tijd in het bekende boek “Kinderen in verstand en in boosheid”. Dit boek werd in 1917 voor het eerst uitgegeven. Het boek bestaat uit een aantal hoofdstukken waarin de schrijver zich liet inspireren door gebeurtenissen en personen woonachtig in Spijk. Het betrof landbouwers, arbeiders, predikanten maar ook de middenstand zoals de schoenmakers, smeden en veehandelaren werden beschreven. De verhalen bleken deels waar gebeurd en deels gefantaseerd. Dit leidde tot grote frustratie en ergernis in het dorp. Een landbouwer heeft zelfs tegen forse betaling een hoofdstuk “uitgekocht”. Hij voelde zichzelf en zijn familie onheus bejegent. Aangezien de schrijver andere namen had gebruikt in het boek haalde een voorgenomen gang naar de rechter niets uit. Mensen die op een positieve wijze werden beschreven in het dorp voelden zich trots. Mensen die er minder goed van af kwamen voelden zich bedrogen. Nog vele jaren bleef dit een heikel punt in het dorp. Het bleef echter wel een veel gelezen boek. De 8e druk werd in 2007 uitgegeven. Een in het Gronings dialect geschreven boek met 8 keer een herdruk mag uniek worden genoemd. Nu, 2017, is het honderd jaar geleden dat het boek is verschenen.

Lees ook: https://www.trouw.nl/home/struinen-door-het-groningse-land-van-de-familie-keuning~a2461b03/

Meer over Willem de Merode

Willem de Mérode (1887-1939) was de dichtersnaam van Willem Eduard Keuning, een pseudoniem naar de Belgische balletdanseres Cléo de Mérode. De literaire handboeken noemen De Mérode de belangrijkste Nederlandse protestants-christelijke dichter uit de tijd tussen de beide wereldoorlogen. Hij schreef meer dan 2.300 gedichten. Bijna de helft daarvan werd tijdens zijn leven in 24 bundels uitgegeven. Lees verder op: http://www.willemdemerode.nl/

Organisatie

De stichting Dorpsbelangen, de stichting MFC (mutifunctioneel centrum) en de kerkelijke gemeente, allen te Spijk zijn nauw betrokken bij het evenement. Dit mag voor het dorp Spijk een unieke samenwerking worden genoemd en realiseert een sterke verbinding tussen de diverse dorpsgemeenschappen. 

Leden Activiteitencommissie MFC
Jan Oudman, Groningen
Thomas Pastoor, Spijk
Pieter Ritzema, Spijk
Jake Schimmel, Spijk
Hans Werkman, Amersfoort

Informatie  

Stichting Multi functioneel centrum MFC
Activiteitencommissie

Contactpersoon en correspondentieadres
Thomas Pastoor
Hoofdweg Noord 25
9909 AC Spijk
06 15 09 42 47
Klik op het contactformulier of hier om een bericht te mailen

Facebook

Facebookpagina van het Keuningweekend.