Dorpsbelangen nieuws december nr.2 2023

Beste lezers,

Hierbij mijn laatste bijdrage als voorzitter van St Dorpsbelangen Spijk. Zoals jullie misschien nog weten, heb ik het afgelopen najaar mijn vertrek als voorzitter binnen het bestuur al aangekondigd. En dat wordt nu realiteit. Wel met pijn in het hart, maar andere bezigheden en projecten genieten vanaf nu mijn volle aandacht. Maar ik heb het met plezier gedaan, samen met alle oud- en huidige bestuursleden. En niet te vergeten met u of jullie samen, of met de clubs en/of verenigingen in Spijk. Er zijn in de afgelopen 4 jaar veel verbindingen gelegd. Het dorp Spijk is er zeker niet minder van geworden en de leefbaarheid kan blijven gewaarborgd. En er zijn zeker nog fraaie ontwikkelingen voor de komende jaren die al een tijdje geleden in gang zijn gezet. Als bestuur moet je soms een lange adem hebben, veel geduld en met name doorzettingsvermogen. Ik heb aangegeven dat ik me voorlopig nog wil blijven inzetten voor een drietal projecten, te weten de nieuwbouw van woningen, het beoogde zorgcentrum en het herinrichten van het kerkeiland. Reyer Gerritsen zal dan met mij meelopen.

Helaas heeft ook Joke Arends het bestuur laten weten te stoppen met haar bestuurstaak. Dit om voor haar persoonlijke redenen. Wij zijn Joke veel dank verschuldigd voor haar inzet het afgelopen jaar en zeker daar waar het gaat om het verkrijgen van subsidies uit de pot Leefbaarheidsfonds. Joke, nogmaals bedankt voor je inzet. Gelukkig heb jij ook aangegeven toch een aantal zaken voor het bestuur uit te willen blijven voeren. Een oplettende lezer ziet dan, dat er weer twee vacatures vervuld moeten worden. Welke Spijkster durft het aan en wil zich ook eens inzetten voor het dorp? Meld je dan aan op dorpsbelangenspijk@hotmail.nl

Dan nog een korte opsomming van lopende zaken.

Tunnels
De gemeente is inmiddels begonnen met het reinigen en schoonspuiten van de tunnelwanden en hopen dit in januari 2024 afgerond te hebben. Ook worden de wanden gecoat tegen graffiti. De tunnel bij Nooitgedacht is inmiddels weer schoon en bij de Lage Trijnweg zijn ze over de helft. De rest volgt z.s.m.

De lekkages worden door Rijkswaterstaat aangepakt in het eerste half jaar van 2024, afhankelijk van de planning van de aannemers. Het verzoek is ingediend om deze werkzaamheden zo snel mogelijk op te pakken. Tijdelijk herstel is geen optie, omdat de overlast dan op een andere plek weer naar voren komt.

Met de gemeente is contact geweest over eventuele gladheid door opvriezing. De gemeente geeft aan dat zij extra controleert bij gladheid en extra strooien wanneer dat nodig is.

Zoals eerder al aangegeven heeft SPIE (de aannemer) onderzoek gedaan naar de stroomtoevoer bij tunnel Nooitgedacht. Hieruit blijkt dat de kabels niet kapot zijn maar dat er ook geen spanning op staat. Het onderzoek gaat dus verder, nu samen met Enexis (zij beheren de stroomkasten en daar lijkt het probleem te zijn). De prioriteit ligt nu bij de tunnel Nooitgedacht omdat daar momenteel geen enkel licht brandt.

Zonnepark Nooitgedacht
Bij monde van wethouder Ronde kunnen wij er nu wel vanuit gaan dat het zonnepark Nooitgedacht er niet gaat komen. Het vrije uitzicht wat ons lief is en goede landbouwgronden blijven gelukkig bespaard. Gelukkig wordt er door de overheid inmiddels anders gedacht over het laten plaatsen van dit soort grote zonneparken. Tot tweemaal toe in de afgelopen 4 jaar, heeft het bestuur van st Dorpsbelangen Spijk, samen met een aantal bezorgde inwoners, het tij weten te keren.

Locatie Borgstee en Fiepko Coolman
De gemeente is inmiddels driftig op zoek naar projectontwikkelaars en/of investeerders voor beide terreinen. De gesprekken lopen inmiddels. Er wordt gekeken of zowel voor Wagenborgen en Spijk met dezelfde instanties zaken kunnen worden gedaan. Maar in deze dure tijden is het lastig zaken doen en we willen nog steeds graag betaalbare woningen, koop of huur voor jong en oud. De gemeente wil begin 2024 weer een bijeenkomst organiseren om belangstellenden bij te praten. Als bestuur van dorpsbelangen valt er voor ons op dit moment verder weinig meer te doen, niet anders dan het volgen van het project en de zaak warm houden.

Dorpsvisie
Als bestuur hebben we gemeend de Dorpsvisie uit 2019/ 2020 “Kiek op Spiek” te gaan updaten. Veel zaken zijn inmiddels gerealiseerd en/of aan vervanging toe.

Dan rest mij nog u/jullie allen te danken voor de vaak meer dan prettige samenwerking en het vertrouwen in mij en het bestuur van St Dorpsbelangen Spijk. De overige bestuursleden wens ik voor de komende jaren nog veel wijsheid en succes toe om Spijk te blijven verbinden en leefbaar te houden. Zeg je Spijk, dan denk je aan “het torentje van Spiek”. Voor altijd in mijn hart.

Mede namens alle bestuursleden van St Dorpsbelangen Spijk wensen wij jullie allen een fijne jaarwisseling en een gezond en gelukkig 2024 toe.

Met vriendelijke groet,

Nanco Nanninga

Dorpsagenda