Uitnodiging en info Spijksterdag

Beste Spijkster of oud-Spijkster,

De Stichting Dorpsbelangen Spijk nodigt u, namens alle inwoners uit, om op zaterdag 10 juni 2023 de 12e Spijksterdag/Gastendag bij te wonen. Deze dag is zowel voor de huidige inwoners als voor de oud inwoners van Spijk. Aangezien niet van iedereen van ver adressen bekend zijn, vragen wij u om ook familie en vrienden, die ook oud Spijkster zijn, op de hoogte te brengen van de Spijksterdag/Gastendag.

Zoals wellicht bekend wordt in Spijk om de vijf jaar een Spijksterdag/Gastendag georganiseerd, maar door corona is het zeven jaar geleden dat de laatste Spijksterdag/Gastendag heeft plaatsgevonden.

Programma
Aan het programma wordt nog druk gewerkt, maar we lichten alvast een tipje van de sluier op:
Tussen 9.30 en 10.00 uur ontvangst in MFC Spiekhoes met een kopje koffie/thee, de officiële opening en natuurlijk tijd om bij te praten.

Na de lunch start het middagprogramma waarbij volop de gelegenheid zal zijn het dorp te verkennen. Er is namelijk veel veranderd in ons dorp. De commissie, die de organisatie op zich neemt, heeft een 4 tal wandelroutes uitgezet met als thema ”Spijkster Middenstand vroeger en nu”. Deze routes zijn ook te volgen met een bus met een aantal haltes gelegen door het hele dorp. De bus rijdt de hele middag langs alle routes en het bedrijventerrein “Tjariet”. Verder is er een foto- expositie in de werkplaats van Jaap Stuve en worden oude films over Spijk vertoond in MFC Spiekhoes . Ook voor de kinderen zijn er leuke activiteiten rondom MFC Spiekhoes. Het MFC Spiekhoes is de hele dag en avond open. Dus u kunt altijd even iets drinken of bijpraten.

Feestavond
In de avond nodigt MFC Spiekhoes u uit voor een feestavond met Spieksters. Het dorpshuis is al een tijdje in gebruik en dat verdient een feest. Daarom hebben we Jan-Henk de Groot uitgenodigd voor een muzikale opening en zal Duo Flex daarna zorgen voor het feest. De entree is gratis en ook zal er voor wat kleine hapjes worden gezorgd. Alleen de drankjes zijn voor eigen rekening. U komt toch ook!?

Kosten dagprogramma
De kosten voor het volledige dagprogramma zijn € 30,- p.p.. Dit is inclusief koffie/thee bij ontvangst, uitgebreid lunchbuffet, enkele consumpties en hapjes en een bijdrage in de algemene kosten. Wij vragen u dit bedrag z.s.m. over te maken op bankrekeningnummer NL52 RABO 0374 5010 84 t.n.v. Stichting Dorpsbelangen o.v.v. Spijksterdag.

Opgave
U kunt zich tot 15 mei a.s. opgeven door bij voorkeur te mailen naar spijksterdag@gmail.com of stuur een berichtje aan Klaas Kooistra, Hoofdweg Zuid 13, 9909 BA Spijk. Vermeld bij opgave het aantal personen, naam, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Heeft u speciale dieetwensen of wenst u een vegetarische maaltijd? En of u wel of niet gebruik wenst te maken van de *Chinese rijsttafel á € 18,50 p.p. met vermelding van het aantal personen die hier gebruik van willen maken..

*Tussen het middag- en avondprogramma bieden wij u de mogelijkheid om een Chinese Rijsttafel te gebruiken voor € 18,50 p.p.. Ook hiervoor kunt u zich alvast aanmelden. Omdat niet iedereen hier gebruik van zal willen maken, hebben we de kosten niet in de totaalprijs meegenomen.

Voor tussentijdse info kunt u altijd kijken op www.spijk.net of op Facebook / Spijksterdag.

Vriendelijke groet en hopelijk tot ziens op 10 juni 2023!

De commissie Spijksterdag/Gastendag
Klaas Kooistra

Dorpsagenda