Inzage ontwerp bestemmingsplan ‘Spijk – Kindcentrum en Sport’

Het bestemmingsplan ‘Spijk – kindcentrum en sport’ is voor de bouw van een aardbevingsbestendig en toekomstbestendig kindcentrum. In het kindcentrum worden de huidige basisscholen (OBS Fiepko Coolman en CBS De Borgstee) samen met de kinderopvang en de bibliotheek gehuisvest. Het plan is tevens voor toekomstig aardbevingsbestendige nieuwbouw van de gymzaal en het verenigingsgebouw (kantine-kleed-gebouw) van VV Poolster.

De bouwlocatie betreft een gedeelte van het sportpark ‘Oldencate’. Het nieuwe kindcentrum komt op het zuidelijke deel van het voetbalveld 2 van VV Poolster.

Het bouwplan voor het kindcentrum is in strijd met het voor het perceel geldende bestemmingsplan Spijk (2018). De bouwlocatie heeft nu bestemming ‘Sport’ en is bestemd voor een sportveld. Verder worden de bouwvlakken ten behoeve van de sport aangepast.

Ter inzage
Het plan ligt van 1 november 2018 tot en met 12 december 2018 ter inzage in het gemeentehuis U maakt hiervoor een afspraak bij het Klant Contact Centrum via www.delfzijl.nl of via telefoonnummer 140596 of bij de receptie. Het plan ligt ook ter inzage in de bibliotheek aan de Ubbena-singel 3 te Spijk. U kunt hier terecht tijdens de openingstijden. Het digitale plan is in te zien via www.delfzijl.nl/bestemmingsplannen. De digitale versie van een bestemmingsplan is juridisch bindend. Bij een verschil tussen de digitale en de papieren versie geldt het digitale plan.

Zienswijzen
Tijdens deze termijn kunt u schriftelijke zienswijzen over het plan indienen bij de raad, Postbus 20000, 9930 PA Delfzijl of mailen naar: gemeente@delfzijl.nl.
Vermeld in uw brief of e-mail uw naam, adres en woonplaats en vermeld bovenaan uw brief of in uw e-mail bij onderwerp: ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan Spijk – Kindcentrum en Sport ‘. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met de afdeling Ontwikkeling via telefoonnummer (0596) 63 99 49.

Gemeente Delfzijl

Dorpsagenda