8e Herdruk “Kinderen in Verstand en Boosheid” in 2007

Op 6 november 2007 werd in verenigingsgebouw Pro Rege de 8e herdruk van “Kinderen in Verstand en boosheid” van Pieter Keuning gepresenteerd. Er was die avond met een forum bestaande uit o.a. de kleinkinderen van een aantal in het boek genoemde personen.

90 jaar geleden verscheen de eerste druk van dit boek, wat in die periode nogal wat opschudding in Spijk veroorzaakte. Na bijna een jaar van voorbereiding werd er dat voorjaar definitief besloten om met een 8e herdruk te komen. Op 8 september 2007 vierden Pieter en Lammy dat hun boekhandel in 10 jaar bestond in Spijk. Het leek hun toen een bijzondere actie om de inwoners van het dorp Spijk en vele andere geïnteresseerden met de uitgave van dit boek te verrassen.

Dorpsagenda