Gemeente Delfzijl onderzoekt wensen wonen, welzijn en zorg inwoners

De gemeente Delfzijl start een onderzoek naar de wensen van haar inwoners op het gebied van wonen, welzijn en zorg. “Van onze inwoners wordt verwacht dat ze langer zelfstandig kunnen blijven wonen. We willen de zorg daarom dichter bij hen in de buurt organiseren. Hier willen we onze inwoners bij betrekken”, zegt wethouder Meindert Joostens. “Hun wensen vormen onze uitgangspunten.”

Wensen inwoners centraal bij ontwikkeling nieuw aanbod woningbouw en zorg
De resultaten van het onderzoek neemt de gemeente mee bij het maken van afspraken met bijvoorbeeld woningbouwcorporaties over de ontwikkeling van woningen en met zorgaanbieders over hun dienstverlening. Joostens geeft aan dat de wensen van inwoners vanuit de gemeente centraal staan bij de ontwikkeling van nieuw aanbod van huisvesting en zorg.
Onderzoek start dit najaar samen met stichting GOEDZO en Zorgbelang Groningen.
In het onderzoek vraagt de gemeente onder andere wat inwoners nodig hebben om in Delfzijl op een prettige manier oud te worden en aan welke zorg behoefte is. Het onderzoek start nog dit najaar en bestaat uit interviews en groepsgesprekken met diverse inwoners. Het onderzoek voert de gemeente uit in samenwerking met stichting GOEDZO en Zorgbelang Groningen.

Stichting GOEDZO is een stichting waarin zorgverleners uit Delfzijl zijn vertegenwoordigd en heeft als doel om vanuit de behoefte van inwoners de zorg met de gemeente af te stemmen. Zorgbelang Groningen komt op voor iedereen die gebruik maakt van zorg.

Dorpsagenda