Sombere toekomst voor Oranjevereniging Spijk

Onlangs plaatsten wij een noodoproep op Spijk.net en in Terptips. Na de Koningsdag in 2016 heeft Oranjevereniging Spijk namelijk niet meer voldoende bestuursleden om een Koningsdagviering te organiseren in Spijk. De oproep heeft helaas niets opgeleverd. Het is pijnlijk te constateren dat er zo weinig animo is om een (relatief geringe) bijdrage te leveren en zo de Koningsdagviering voor Spijk te behouden.

We gaan ons nu beraden op de toekomst van de vereniging. Op de eerstvolgende ledenjaarvergadering (17 feb 2016) zullen we aangeven of en hoe we verder denken te gaan.

Edwin van der Woude (voorzitter)

Dorpsagenda