Duivententoonstelling “Op Eigen Wieken” weer een succes!

Zaterdag 14 december werd de jaarlijkse duivententoonstelling gehouden in het clubgebouw aan de Hoofdweg-Noord.
Vele duivenliefhebbers en andere belangstellenden kwamen langs om de prachtige duiven te bekijken, een gokje te wagen op het Rad van Avontuur of voor een hapje en een drankje.

Wij willen graag alle sponsoren, gulle gevers en vrijwilligers bedanken voor hun inzet om van de tentoonstelling een geslaagde activiteit te maken!

Bestuur pv “op eigen wieken”
Fester Bos

Dorpsagenda