Nieuws vv Poolster januari 2022

Gelukkig nieuwjaar
We wensen u allemaal een gezond, gelukkig en sportief nieuwjaar! Laten we hopen dat we de trainingen en wedstrijden gauw kunnen hervatten.

Dank voor jullie stemmen!
Een aantal maanden geleden vroegen we jullie om op V.V. Poolster te stemmen tijdens de Rabo ClubSupport actie. Dat hebben jullie massaal gedaan! Hoewel we niet actief meededen aan de actie van de AH, hebben we ook hier een mooi bedrag van ontvangen. In totaal hebben we door beide acties ruim €600- mogen ontvangen! Alle stemmers, bedankt! Dit geld wordt besteed aan de nieuwbouw.

Dorpsbudget
Dorpsbelangen Spijk heeft ons een mooi bedrag van het aangevraagde dorpsbudget gegeven, waardoor we nu 2 nieuwe picknicktafels kunnen kopen. De tafels zijn inmiddels besteld. Dorpsbelangen Spijk, bedankt!

Nieuwbouw in 3D
De nieuwbouw is op papier zo goed als rond. Het architectenbureau kon ons daarom ook al een 3D rondleiding geven. Een delegatie van de bouwcommissie én wethouder Jan Menninga hebben de nieuwbouw virtueel mogen aanschouwen. Het nieuwe gebouw konden we virtueel bekijken door een 3D bril op te zetten. Het wordt echt prachtig en we hopen u snel te kunnen uitnodigen om de (uitgebreide) tekeningen te laten zien. We proberen dan ook zeker om u een 3D rondleiding te geven. Alles valt en staat met de ontwikkelingen rondom Corona. Over een aantal maanden zal de sloop beginnen. De kantine wordt t/m de bar afgebroken. De bar, kleedkamers en bestuurskamer blijven gelukkig staan, totdat de nieuwbouw klaar is. Op het terras proberen we een stevige tent neer te zetten dat als kantine kan fungeren. Er zal een tijdelijke toiletruimte moeten komen. Het gymgebouw zal ook blijven staan, totdat de nieuwbouw helemaal gereed is.

Trainingen jeugd
De ruimte voor onze jeugd om buiten te sporten wordt verruimd. Het demissionaire kabinet heeft besloten dat jongeren tot en met 17 jaar vanaf dinsdag 11 januari tot 20.00 uur op de velden actief mogen zijn. Dat betekent dat alle jeugdteams van Poolster en Holwierde vanaf volgende week weer kunnen trainen.

Vrijdagmorgenploeg verft meubels
Zoals u wellicht weet, komt in ieder geval elke vrijdagochtend, een aantal mensen in de kantine bij elkaar om verschillende klusjes in en rondom het sportcomplex uit te voeren. Afgelopen week hebben ze de buitenmeubels geschuurd en geverfd. De banken, tafels en krukken zien er weer als nieuw uit! Bedankt! Vindt u het ook leuk om op de vrijdagmorgen eens langs te komen, dan bent u natuurlijk van harte welkom, de koffie staat klaar.

Verkoop kantinevoorraad
Voor de feestdagen deden we een oproep om onze kantinevoorraad te kopen. Het eten en drinken had een korte houdbaarheidsdatum. Wat fijn dat er aan deze oproep flink gehoor is gegeven. We hebben heel veel voorraad kunnen verkopen. Dank aan alle afnemers!

Ledverlichting hoofdveld
We zijn momenteel druk in gesprek met een leverancier om ledverlichting op het hoofdveld te plaatsen. Dit kost natuurlijk een hoop geld. We proberen het grootste gedeelte te financieren middels het aanvragen van subsidies. We houden u op de hoogte.

Pepernotenactie
De activiteitencommissies van Poolster en Holwierde hebben, i.s.m. de jeugdleden, een pepernotenactie gehouden. Op dit moment kunnen we u nog niet vertellen hoeveel dit heeft opgebracht, omdat het geld nog niet door iedereen is ingeleverd. We willen ouders en jeugdleden vragen om dit z.s.m. te doen, zodat we deze actie af kunnen ronden en het bedrag kenbaar kunnen maken.

Afscheid jeugdleiders
Helaas hebben Pieter Stoppels en Klaas Stielstra te kennen gegeven dat ze stoppen als jeugdleider en jeugdtrainer van de JO-11. Dat vinden we natuurlijk heel erg jammer. We willen beide mannen hartelijk bedanken voor hun inzet! Gelukkig hebben we Gerard Heun bereid gevonden om deze taak over te nemen. De trainingen worden tot nader order gegeven door Henk Koerts.

AVG
Een aantal maanden geleden hebben alle spelers een AVG-formulier ontvangen; een toestemmingsverklaring. Op dit formulier kun je bijvoorbeeld aangeven of je wel of niet op de foto wilt/mag. Helaas zijn nog niet alle formulieren ingeleverd. Wilt u zo snel mogelijk het formulier inleveren bij desbetreffende leider/leidster.

Met sportieve groet,

Peter van Kooten
Secretaris vv Poolster

Dorpsagenda