Info gezocht omtrent kerkeiland i.v.m. herinrichting

Beste dorpsbewoners,

De restauratie van de Andreaskerk vordert gestaag en inmiddels wordt er ook al nagedacht over de inrichting cq reconstructie van het omliggende kerkeiland/kerkhof. Stichting Oude Groninger Kerken is de eigenaar van de Andreaskerk en het omliggende kerkhof. Samen met de inwoners van Spijk, jullie dus, willen ze graag het kerkhof weer in oude staat herstellen. Dat houdt in dat er gekeken wordt naar de periode 1930 -1960 waar destijds een mooie slingertuin om de kerk heeft gelegen met plantvakken.

Zoals jullie weten is er dit jaar een pitch gewonnen, 25000 euro, door st Dorpsbelangen Spijk, in samenwerking met SOGK, Groen Spijk, PKN Spijk-Losdorp en de inwoners.SOGK als eigenaar en uitvoerder heeft zich ten doel gesteld en als opdracht meegekregen, het kerkeiland weer de status van een kerkhof te geven en als zodanig in te richten om de historie en cultuurhistorische waarde op deze wijze uit te dragen en te behouden voor de toekomst. De pitch gelden zullen gebruikt worden in de uitvoering daarvan.

En dan nu het verzoek aan alle Spijksters die zich nog verhalen, anekdotes of andere wetenswaardigheden kunnen herinneren uit de jaren 1930 -1960 m.b.t. het kerkhof. (bv bruiloften, bijzondere uitvaarten, oorlog en bevrijding of al wat je te binnen schiet wat met dit terrein te maken heeft) Misschien zijn er nog verhalen die ooit verteld zijn door opa’s en oma’s of ouders en in de vergetelheid zijn geraakt. Ook zijn we op zoek naar foto’s van het oude kerkhof met de slingertuinen om het zo goed mogelijk weer te geven in 2021/ 2022. Misschien ken je nog oud inwoners van Spijk die verhuisd zijn en misschien nog kunnen bijdragen aan de historie. De verhalen en de foto’s gaan dan bijdragen aan de invulling van het kerkhof en zullen op deze wijze bijdragen aan de historie van een bijzonder mooi stukje Spijk.

De verhalen en of foto’s kunnen worden ingezonden naar dorpsbelangenspijk@hotmail.nl. Natuurlijk zijn wij ook bereid, indien mogelijk, om op huisadres langs te komen en de bijzondere verhalen aan te horen of de foto’s te kopiëren. LAAT VAN JE HOREN. Mede namens SOGK alvast bedankt voor jullie inbreng.

met vriendelijke groet,

Nanco Nanninga
(voorzitter st Dorpsbelangen Spijk)

*foto LFN via Emmy Pijper

Via onderstaande links kunt u de artikelen over de pitch terugvinden:
https://www.spijk.net/2021/06/spijk-doet-mee-met-pitch-van-provincie/
https://www.spijk.net/2021/06/spijk-opnieuw-in-de-prijzen/

Dorpsagenda