Aandacht voor Spijk tijdens openbare raadsvergadering

Om Spijk in de eerste normale openbare raadsvergadering onder de aandacht te brengen en niet verloren te gaan in al het werk wat er nu op hen afkomt heeft Nanco afgelopen woensdag, namens het bestuur van st Dorpsbelangen Spijk, de dorpsvisie “Kiek op Spiek” bij de nieuwe gemeenteraad van de gemeente Eemsdelta onder de aandacht gebracht. Er was een spreekrecht aangegeven van maximaal 5 minuten waarin hij zijn zegje mocht doen. Het is eventueel ook terug te horen op eemsdelta.nl/gemeenteraad van 26 mei 2021.

Geachte voorzitter en leden van de raad,

Allereerst wil ik u bedanken voor de spreektijd die mij, hier namens st DBS, is vergund. Mijn naam is Nanco Nanninga en ik ben voorzitter van het bestuur van st DBS. Graag wil ik u in de nieuwe samenstelling van de gemeente Eemsdelta, bekend maken en enthousiasmeren voor onze Dorpsvisie “Kiek op Spiek”.

Wij nemen van de gelegenheid graag gebruik u allen mee te nemen in onze actuele en breed gedragen Dorpsvisie, met daarin de 10 belangrijkste onderwerpen en wensen van de inwoners van Spijk.

Hoe is de Dorpsvisie tot stand gekomen. In 2017 en 2018 is er door een groep enthousiaste Spijksters, de gemeente Delfzijl, de gebiedsregisseur Broekman en de huidige gebiedsregisseur Jolanda Dijkhuis en het toenmalig bestuur van st DBS een breed onderzoek gehouden, onder nagenoeg alle inwoners van Spijk m.b.t. diverse onderwerpen die de leefbaarheid van Spijk moeten garanderen. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in de dorpsvisie “Kiek op Spiek” met daarin de 10 belangrijkste onderwerpen die de Spieksters bezig houdt. Te weten: Wonen, Recreëren, Groen, Ruimte en Gebouwen, Voorzieningen, Jongeren, Vervoer, Externe ontwikkelingen, Verkeer en Ondernemers.

Ik neem u graag in vogelvlucht mee door de Dorpsvisie ”Kiek op Spiek”. Spijk is een centrumdorp met de daarbij behorende voorzieningen, zoals een dokter met apotheek, Kindcentrum ‘t Maar met bibliotheek, een bijna vernieuwd Multi Functioneel Centrum, een bijna geheel vernieuwde supermarkt, een bijna geheel gerestaureerde kerk, diverse winkels en garages, en heel belangrijk, meerdere sportverenigingen en een rijk verenigingsleven op velerlei gebied.

Om Spijk de status van een centrumdorp te laten behouden en de huidige voorzieningen op peil te houden, de jeugd en de senioren aan ons te binden, is het noodzakelijk dat er in Spijk geïnvesteerd wordt in de diverse voorzieningen. Voor nu en voor de langere termijn. Hierbij denken wij aan nieuwe woningen voor jong en oud, starters en levensloopbestendige appartementen en of woningen voor de ouderen onder ons. Het verkeer op en rond Spijk, mede door de uitbreidingen in de Eemshaven, neemt behoorlijk toe en dien ten gevolge neemt de verkeersveiligheid automatisch voor de inwoners af. Dat neemt niet weg dat er wel voldoende openbaar vervoer moet zijn om de studerende kinderen bij de diverse scholen te krijgen en de ouderen zonder een rijbewijs naar Appingedam, Delfzijl of bv een Uithuizen te vervoeren.

Wij houden van een groen Spijk, met een goede balans tussen het daadwerkelijke groen en groen en duurzaam energie. Vanuit Spijk zien wij inmiddels de metershoge windmolens oprijzen bij de Eemshaven en Spiek achter Diek en als de zon fel schijnt worden we bijna verblind door het zonnepanelenpark bij de Eemshaven binnendijks.

Ik hoop dat ik met dit betoog u ervan heb kunnen overtuigen u als gemeenteraad in te zetten voor de levensvatbaarheid van het pittoreske Spijk door mede invulling te geven aan onze dorpsvisie. Tot op heden worden, of zijn er al mooie projecten uitgevoerd, te beginnen vanuit het hart van het dorp. De restauratie van de Andreaskerk, weliswaar in eigendom van Stichting Oude Groninger Kerken, het uitdiepen van de kerkgracht, het uitvoeren van de gebiedsagenda en een gebiedsregisseur en een regisseur openbare ruimte die zich beiden geweldig inzetten voor een leefbaar Spijk. Met daarbij inmiddels twee gebiedswethouders, moet het helemaal goed komen.

Maar wij willen het u gemakkelijk maken. Wij komen met voorstellen, voortvloeiend uit de dorpsvisie “Kiek op Spiek”, die goed uitvoerbaar zijn, Spijk en haar inwoners ten goede komen en u als gemeenteraad stemt met de collegevoorstellen in. Immers, wij hebben u als volksvertegenwoordiger in goed vertrouwen gekozen voor deze mooie taak.

Nu het bijna weer kan, nodigen wij u van harte uit voor een bezoek en rondleiding aan en door Spijk.

Bedankt voor uw aandacht.

Nanco Nanninga
Namens Dorpsbelangen Spijk

Dorpsagenda