Nieuwsbrief Kindcentrum ‘t Maar april 2021

Inleiding
Op woensdag 21 oktober 2020 was de eerste schooldag voor alle kinderen en docenten in het nieuwe kindcentrum ‘t Maar. In het kindcentrum zijn ook bibliotheek Spijk en Kids2b gehuisvest.

Benieuwd hoe het kindcentrum er van binnen uit ziet?
De school heeft een film gemaakt, zodat u coronaproof door het nieuwe kindcentrum kunt lopen. Ga naar kindcentrumtmaar.nl om de film te bekijken.

Korte terugblik
Kindcentrum ‘t Maar is 6 oktober 2020 opgeleverd. Behalve de afwikkeling van enkele laatste restpunten/opleverpunten is er na oktober 2020 niks meer gedaan. Tijdens het gebruik bleek dat de akoestiek in de centrale hal beter moest. Daarom is in december tijdens de kerstvakantie in de centrale hal een systeemplafond aangebracht om de akoestiek te verbeteren.

Extra stroomaansluiting
Tijdens de extreme koude periode deze winter is gebleken dat de extra warmtevraag van het gebouw en de bij deze temperaturen lagere rendementen van de warmtepompen, het maximale vragen van de huidige stroomaansluitingen. Hierdoor is een warmtepomp in zijn beveiliging geschoten en moest handmatig gereset worden. De oplossing om dit te voorkomen in vervolg bleek het aanbrengen van een extra klein verbruik aansluiting. Hierdoor wordt het verbruik beter verdeeld. De aansluiting is aangevraagd en wordt naar verwachting halverwege mei aangebracht.

Verkeerscommissie
Op 2 februari jl. heeft er weer een overleg met de leden van de verkeerscommissie plaatsgevonden. Er is nog een keer met elkaar naar de reeds doorgevoerde maatregelen in de aanpassingen rond het nieuwe Kindcentrum gekeken. Ook zijn er aandachtspunten benoemd om nader te onderzoeken. Vanuit de gemeentelijke vakgroep verkeer zal hierop een terugkoppeling worden voorbereid. Waar nodig zal nog binnen de opgave de behorende aanpassingen worden doorgevoerd. Voor er werkelijk aanvullende werkzaamheden in de openbare ruimte plaats gaan vinden, zal dit met de verkeerscommissie afgestemd worden.

Wat gaat er nog gebeuren?
In maart is een voorziening getroffen naast het fietspad om de wateroverlast weg te nemen. In april wordt indien het weer het toelaat het gras ingezaaid en vinden de laatste handelingen op het voetbalveld plaatsHet restant van het oude voetbalveld naast het kindcentrum is dan weer geschikt voor voetbalvereniging V.V. Poolster. Hiervoor moest gewacht worden op het plantseizoen.

Huidige schoolgebouwen
In het voormalige schoolgebouw van Fiepko Coolman zit momenteel tijdelijk MFC (Multifunctioneel Centrum Spijk) tot tenminste de zomer van 2021. Ad Hoc leegstandsbeheer zorgt voor tijdelijke huisvesting in het voormalige gebouw van de Borgstee. De sloop van de Borgstee staat nu gepland in het derde kwartaal van 2021.

De gemeente Eemsdelta maakt het basisonderwijs toekomstbestendig door een groot aantal basisscholen onder te brengen in kindcentra, waarin basisonderwijs en kinderopvang zijn samengebracht. Hierdoor is in de toekomst opvang en onderwijs onder één dak te vinden voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Met deze scholentransitie wil de gemeente bijdragen aan een kwalitatief goed onderwijsklimaat en een duurzame en toekomstbestendige omgeving voor kinderen. De scholentransitie is onderdeel van het overkoepelende scholenprogramma in Noordoost-Groningen, waarbinnen 102 scholen aardbevings- en toekomstbestendig worden gemaakt.

Meer informatie
Mail naar programmaleider Heiko Dijkhuizen:
heiko.dijkhuizen@eemsdelta.nl.
Meer informatie: eemsdelta.nl/scholentransitie

In samenwerking met:
Stichting Openbaar Onderwijs Marenland, Christelijk Primair Onderwijs Noordkwartier, Kids2b, Biblionet Groningen en provincie Groningen

Gemeente Eemsdelta