Eemsdelta Energiek trekt zich terug uit zonnepark Spijksterriet

Eemsdelta Energiek trekt zich terug uit zonnepark Spijksterriet

In goed overleg met duurzaam energiebedrijf Pure Energie heeft energiecoöperatie Eemsdelta Energiek besloten om zich terug te trekken uit het gezamenlijke initiatief voor het zonnepark Spijkerriet. Het gaat om een plan voor een zonnepark nabij het dorp Spijk. Pure Energie denkt op dit moment na hoe zij verder wil gaan met dit initiatief.

Vorig jaar is Eemsdelta Energiek een gelijkwaardige samenwerking aangegaan met Pure Energie om samen een plan voor een zonnepark nabij Spijk te ontwikkelen. Als een van de weinige initiatiefnemers hebben Eemsdelta Energiek en Pure Energie er voor gekozen om voorafgaand aan de gemeentelijke selectieprocedure voor zonneparken de omgeving te informeren over het idee. Met als doel dat de omgeving niet via een gemeentelijk besluit wordt geïnformeerd over het idee, maar door de initiatiefnemers zelf. Ondanks dat het informeren pas een eerste stap is in het participatieproces met de omgeving, heeft dit tot weerstand geleid tegen het idee. Dat heeft de Eemsdelta Energiek doen besluiten uit het initiatief te stappen. Willem Schaap, voorzitter Eemsdelta Energiek: ‘Wij hebben besloten dat wij ons eerst willen richten op het opzetten van een lokale energiecoöperatie in Spijk om vervolgens samen met inwoners zoeken naar andere mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan de energietransitie. Daarbij hebben we afgesproken dat we met Pure Energie in gesprek blijven over een mogelijke toekomstige samenwerking.’

Pure Energie beraadt zich
Op dit moment beraadt Pure Energie zich over het initiatief voor het zonnepark Spijksterriet. In de optiek van Pure Energie voldoet het idee aan de gestelde criteria van de gemeente Eemsdelta. Het wegvallen van de samenwerking met de energiecoöperatie Eemsdelta Energiek betreurt Pure Energie dan ook zeer. ‘Wij willen geen plannen ontwikkelen die niet – voldoende – gedragen of geaccepteerd worden door de omgeving. Op dit moment hebben we pas een eerste stap gezet in het omgevingsproces, voorafgaand aan de gemeentelijke procedure. Er zijn normaal gesproken nog vele stappen te zetten om een plan samen met de omgeving verder uit te werken, zowel inhoudelijk als financieel. Daarbij zou het in onze ogen niet zo moeten zijn dat projecten, die de omgeving vroegtijdig betrekken, geen kans krijgen ten opzichte van initiatieven die dat nalaten, ’ aldus Ruben Poppink, projectleider Pure Energie.

Dorpsagenda