Groen Spijk nu ook officieel gestart

Onder toeziend oog van bewonersinitiatief Groen Spijk, de uitvoerende hoveniers en gebiedsregisseur Jolanda Dijkhuis, stak wethouder Jan Menninga dinsdag 23 februari 2021 de eerste spade in de grond van het project Havenweg/Nesweg. Daarmee is de uitvoering van het project officieel gestart.

Drie hoveniers uit de buurt, Poort Groenservice, Eerelman & Sikkema en Emile Tuinontwerp, voeren de werkzaamheden uit. Zij waren door Groen Spijk benaderd om dit project gezamenlijk te realiseren. Inmiddels zijn ze al bijna twee weken bezig. De contouren van de nieuwe inrichting zijn al duidelijk zichtbaar. Het gezamenlijk ontwerp van Landschapsbeheer Groningen en Groen Spijk is in nauwe samenspraak met bewoners van Spijk tot stand gekomen. Dat het project door veel Spieksters wordt gewaardeerd, blijkt ook uit de positieve reacties op de zichtbare werkzaamheden.

Het project heeft een lange voorbereiding gekend, maar door de vastberadenheid en inzet van alle betrokkenen krijgt Spijk nu een aantrekkelijke verblijfsplek aan doorlopende wandel- en fietsroutes in het dorp. En een groen eerbetoon aan de voormalige haven die in 1953 werd gedempt. Daarmee krijgt de leefbaarheid en woonkwaliteit van Spijk een positieve impuls.

De financiering van het project komt uit het bestemmingsfonds van de voormalige gemeente Delfzijl en subsidie vanuit Provincie Groningen in het kader van het Programma Opgave Erfgoed, Ruimtelijke kwaliteit en landschap. Voor het onderhoud hebben de gemeente en Groen Spijk een overeenkomst gesloten. Een deel van het jaarlijkse onderhoud wordt straks door vrijwilligers van Groen Spijk uitgevoerd.

Jan Wiersema
namens Groen Spijk

*Foto’s Linda Scheltens en Menneke Bos

Dorpsagenda